1
00:00:06,006 --> 00:00:08,967
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:10,885 --> 00:00:12,846
INSPIROVÁNO SKUTEČNÝMI UDÁLOSTMI.

3
00:00:12,929 --> 00:00:16,850
NĚKTERÉ SCÉNY, POSTAVY, JMÉNA,
MÍSTA A UDÁLOSTI JSOU VŠAK SMYŠLENÉ.

4
00:01:06,608 --> 00:01:08,777
Vím, na co myslíš, Migueli.

5
00:01:16,993 --> 00:01:18,036
Něco je špatně.

6
00:01:20,163 --> 00:01:21,539
Všechno je to divný.

7
00:01:23,249 --> 00:01:24,167
Jo...

8
00:01:25,710 --> 00:01:26,669
to je.

9
00:01:30,590 --> 00:01:32,050
Všechno se změnilo.

10
00:01:41,851 --> 00:01:42,894
Je to tebou?

11
00:01:54,948 --> 00:01:57,242
Pamatuješ si to tu, že?

12
00:01:59,953 --> 00:02:01,788
Děti to tu zbožňovaly.

13
00:02:05,041 --> 00:02:07,377
Vždycky prosily, ať sem jedem.

14
00:02:09,254 --> 00:02:11,881
A když jsi našel ta stará kola...

15
00:02:14,509 --> 00:02:17,720
a proháněli jste se z kopce a do kopce...

16
00:02:20,348 --> 00:02:22,016
děti tě honily...

17
00:02:23,935 --> 00:02:25,145
řehtaly se...

18
00:02:27,230 --> 00:02:29,440
křičely, abys zastavil.

19
00:02:42,996 --> 00:02:45,039
Dohánějí tě, Migueli.

20
00:02:47,417 --> 00:02:48,376
Utíkej.

21
00:02:53,214 --> 00:02:54,174
<i>Utíkej.</i>

22
00:02:57,010 --> 00:02:57,969
<i>Utíkej.</i>

23
00:03:00,722 --> 00:03:03,433
Utíkej!

24
00:03:09,105 --> 00:03:10,690
Nemáš tušení...

25
00:03:11,691 --> 00:03:12,984
co tě čeká.
........