1
00:00:00,302 --> 00:00:02,302
Pro TiTulky.com
XNDRW

2
00:00:02,603 --> 00:00:04,603
<i>Nikde jinde to nefunguje jako mezi Městy.

3
00:00:08,005 --> 00:00:09,240
<i>Besźelem…

4
00:00:12,080 --> 00:00:13,120
<i>…a Ul Qomou.

5
00:00:14,880 --> 00:00:19,201
<i>Od té doby, co jsem byl dítě jsem odviděl Ul Qomu
tak jak mě rodiče a učitelé vytrénovali.

6
00:00:21,280 --> 00:00:23,390
<i>Ale jsou místa, kde se města setkávají,

7
00:00:23,440 --> 00:00:25,440
<i>místa, kde je těžké zahlédnout hranice.

8
00:00:27,080 --> 00:00:28,780
<i>Vidět a odvidět, to co byste měli…

9
00:00:30,720 --> 00:00:32,020
<i>…a to co byste neměli.

10
00:00:39,600 --> 00:00:41,000
<i>Trvá to celý život.

11
00:00:43,920 --> 00:00:44,960
<i>Měl bych to vědět.

12
00:00:46,800 --> 00:00:47,840
<i>Jsem policajt.

13
00:00:52,458 --> 00:01:00,000
<b>Město a Město

14
00:01:01,500 --> 00:01:07,500
<b>Díl první: Besźel

15
00:01:07,739 --> 00:01:10,239
Tento pořad obsahuje hrubé výrazy
a násilné scény.

16
00:01:59,200 --> 00:02:00,800
Špatný sen?

17
00:02:02,200 --> 00:02:04,440
Tak co, zachránil jsi mě?

18
00:02:06,200 --> 00:02:07,240
Ne.

19
00:02:43,000 --> 00:02:46,070
<i>Když jsi Besźelu, viz Besźel.

20
00:02:46,120 --> 00:02:47,670
<i>Věřte v Trans-G.

21
00:02:47,720 --> 00:02:48,760
<i>Buďte bezpeční.

22
00:02:50,880 --> 00:02:53,830
<i>Když jsi Besźelu, viz Besźel.

23
00:02:53,880 --> 00:02:54,920
<i>Věřte v Trans-G.

24
00:03:02,400 --> 00:03:04,400
Děkuji, že jste mě přijal, inspektor Borlú.

25
........