2
00:00:08,425 --> 00:00:11,011
V minulých dílech:

3
00:00:11,053 --> 00:00:13,222
Když jste se dozvěděl,
že romulanské slunce exploduje,

4
00:00:13,263 --> 00:00:16,183
odešel jste z Enterprise,
abyste velel záchranné flotile.

5
00:00:16,225 --> 00:00:20,103
S úkolem přesídlit 900 milionů
romulanských občanů

6
00:00:20,145 --> 00:00:22,439
na světy mimo dosah účinků supernovy.

7
00:00:22,481 --> 00:00:27,152
Rozhodnutí odvolat záchrannou akci a opustit
všechny, kterým jsme přislíbili pomoc,

8
00:00:27,194 --> 00:00:30,906
nebylo jenom ostudné.
Bylo to přímo zločinné!

9
00:00:30,948 --> 00:00:34,076
Dcera muže,nad jehož smrtí jsem truchlil
dvacet let, mě přijde prosit o pomoc.

10
00:00:37,287 --> 00:00:42,084
A poté je přímo před mýma očima
zavražděna romulanským komandem,

11
00:00:42,125 --> 00:00:46,213
které se pak vydá hledat její
dvojče, aby jí také zabili.

12
00:00:46,255 --> 00:00:48,048
Musím najít Bruce Maddoxe.

13
00:00:48,090 --> 00:00:49,925
Našla jsem Maddoxe.

14
00:00:49,967 --> 00:00:51,301
Bruce Maddox je na Freecloudu.

15
00:00:51,343 --> 00:00:53,637
Až tam budeme, nechám vás osudu.

16
00:00:53,679 --> 00:00:56,306
- A co vy chcete na Freecloudu?
- My se známe?

17
00:00:56,348 --> 00:00:57,850
Agnes Juratiová.

18
00:00:57,891 --> 00:01:03,313
Dr. Juratiová je přední pozemský
expert na umělé formy života.

19
00:01:03,355 --> 00:01:04,940
Jmenuji se Soji.

20
00:01:04,982 --> 00:01:08,861
Pracuji s Hughem
na rekultivačním projektu.

21
00:01:08,902 --> 00:01:11,905
Já vím, kdo jsi!
Ty jsi Seb-Cheneb.

22
00:01:11,947 --> 00:01:14,032
Ty jsi Ničitel!

23
00:01:20,038 --> 00:01:24,960
Planeta Vashti, kvadrant beta

........