1
00:00:16,680 --> 00:00:18,880
Jak daleko je to do Agry?

2
00:00:18,960 --> 00:00:20,080
Sedm, osm hodin.

3
00:00:20,160 --> 00:00:21,240
Sedm, osm hodin?

4
00:00:24,400 --> 00:00:26,920
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

5
00:01:54,800 --> 00:01:56,040
Ty jsi Shalin?

6
00:01:56,400 --> 00:01:58,040
- Ano.
- Máš důkaz?

7
00:01:59,000 --> 00:02:01,320
Je to Shalin. Je to můj přítel.

8
00:02:07,040 --> 00:02:08,040
Spokojený?

9
00:02:08,960 --> 00:02:09,920
Co?

10
00:02:10,480 --> 00:02:12,160
Zavolej Babbu Bhaiyovi.

11
00:02:12,480 --> 00:02:14,320
Ne, může být napíchnutý.

12
00:02:14,920 --> 00:02:15,880
„Napíchnutý“?

13
00:02:17,720 --> 00:02:18,880
Nezavolám mu, jo?

14
00:02:19,440 --> 00:02:21,560
A jak zjistí, že jsem udělal práci?

15
00:02:21,640 --> 00:02:23,400
Pošlu mu telegram.

16
00:02:24,240 --> 00:02:25,480
Co tam napíšeš?

17
00:02:26,400 --> 00:02:28,840
Napiš... „zásilka doručena“.

18
00:02:29,800 --> 00:02:31,160
Blázníš? Najdou nás.

19
00:02:32,160 --> 00:02:33,280
Napíšu...

20
00:02:34,080 --> 00:02:35,480
„Díky za bonbony.“ Ano?

21
00:02:36,280 --> 00:02:37,360
Co zas?

22
00:02:37,560 --> 00:02:38,520
Udělej to hned.

23
00:02:38,600 --> 00:02:40,560
Dobře, udělám. Tak už běž.

24
00:02:52,120 --> 00:02:54,520
Jeli jsme sem z Lucknow sedm hodin.

25
00:02:55,640 --> 00:02:56,520
Odpočiň si.
........