1
00:02:07,714 --> 00:02:10,444
Proslulý 8-mý Princ z císařství Dong Yue

2
00:02:10,544 --> 00:02:13,942
kdysi uvěřil,že jeho manželka

3
00:02:14,242 --> 00:02:17,292
a žena,co spáchala sebevraždu
pro jeho 1-ního bratra,

4
00:02:17,392 --> 00:02:20,001
musí být špeh,nastrčený panstvím Qu.

5
00:02:20,301 --> 00:02:23,501
Ale proč její chování vypadá tak neobvykle?

6
00:02:24,453 --> 00:02:29,001
Mo Lian Cheng začal být
na tuto kořist trochu zvědavý.

7
00:02:30,101 --> 00:02:34,751
Její milost manželka vypráskala obě
konkubíny ven, svojí vlastní rukou.

8
00:02:34,801 --> 00:02:36,501
Svojí vlastní rukou?

9
00:02:38,301 --> 00:02:41,551
Vypadá to,že moje manželka
je vážně neobyčejná žena,

10
00:02:41,751 --> 00:02:43,332
když se nechová běžným způsobem.

11
00:02:43,432 --> 00:02:45,032
Yu Hao,pozorně na ni dohlížej.

12
00:02:45,042 --> 00:02:45,882
Ano.

13
00:02:48,894 --> 00:02:51,012
Můj pane,co je vám?

14
00:02:51,666 --> 00:02:52,961
To nic.

15
00:02:55,021 --> 00:02:56,422
Někdy,jakobych slyšel

16
00:02:56,522 --> 00:02:58,521
hlas mého královského dědečka.

17
00:02:58,721 --> 00:02:59,851
Možná je to proto,

18
00:03:00,001 --> 00:03:02,351
že jeho milost vedle něj vyrostl,

19
00:03:02,551 --> 00:03:04,551
a teď ho postrádá.

20
00:03:05,081 --> 00:03:06,681
Možná.

21
00:03:07,051 --> 00:03:10,452
Královský dědeček odešel
nedlouho potom,

22
00:03:10,852 --> 00:03:13,751
co mi předal Císařský znak.

23
00:03:14,412 --> 00:03:15,679
Kdyby se vrátil,

24
00:03:16,266 --> 00:03:17,912
opravdu bych se ho rád zeptal,
........