1
00:00:02,000 --> 00:00:06,000
<font color="#0000ff"><b>..Preklad - KAROLKO33..www.titulky.com..</b></font>

2
00:00:15,000 --> 00:00:17,000
Ten dom bol obrovský.

3
00:00:17,001 --> 00:00:20,000
V 50 rokoch to bol Kláštor.

4
00:00:20,001 --> 00:00:23,000
Žiadna dráma, len nápis na stene.

5
00:00:24,000 --> 00:00:26,000
To som si aspoň myslela.

6
00:00:27,000 --> 00:00:30,000
Sestra? Čo bolo ďalej?

7
00:00:32,000 --> 00:00:33,000
Spravili sme vymetanie.

8
00:00:35,000 --> 00:00:37,000
Začalo to nájdením záznamu.

9
00:00:37,800 --> 00:00:38,700
Connor?

10
00:00:41,000 --> 00:00:46,000
12 júla, ten dátum bol všade.

11
00:00:47,000 --> 00:00:48,000
Mami?

12
00:00:48,001 --> 00:00:50,528
Niektoré veci sa nedajú prehliadnuť

13
00:00:52,000 --> 00:00:54,000
a bohužial ani prepočuť.

14
00:00:55,000 --> 00:00:58,000
Chcela som vedieť čo sa stalo v tom dome.

15
00:01:05,000 --> 00:01:09,000
<font color="#00ff00"><b>...Sľub mlčanlivosti...</b></font>

16
00:01:59,000 --> 00:02:00,000
Sam?

17
00:02:11,000 --> 00:02:14,000
Môžem dnes spať u teba?

18
00:02:15,000 --> 00:02:17,000
Ty si ma vyľakal.

19
00:02:17,001 --> 00:02:18,000
Prepáč.

20
00:02:18,001 --> 00:02:19,000
Čo je?

21
00:02:19,001 --> 00:02:22,000
Ten dom sa mi nepáči.

22
00:02:24,000 --> 00:02:27,000
Pre tentokrát môžeš zostať, dobre?

23
00:02:40,000 --> 00:02:43,420
Po rozvode som sa so synom presťahovali

24
00:02:43,421 --> 00:02:46,000
späť do môjho rodného mesta
do domu mojej matky.

25
00:02:51,000 --> 00:02:54,000
Matka sa rok predtým odsťahovala
........