1
00:00:27,185 --> 00:00:20,385
<font color="#ffffff">TOP GEAR S28E03</font>

2
00:00:26,985 --> 00:00:29,143
<font color="#ffffff">Děkuji!</font>

3
00:00:29,145 --> 00:00:31,703
<font color="#ffffff">Ahoj a vítejte u Top Gearu,</font>

4
00:00:31,705 --> 00:00:35,463
<font color="#ffffff">kde budeme později řídit nové,</font>
<font color="#ffffff">celo-elektrické Porsche.</font>

5
00:00:35,465 --> 00:00:39,343
<font color="#ffffff">Ale odstartujeme tím, že budeme</font>
<font color="#ffffff">mluvit o Americe, zemi svobodných</font>

6
00:00:39,345 --> 00:00:41,143
<font color="#ffffff">a domově trička velikosti XXXL.</font>

8
00:00:42,745 --> 00:00:44,143
<font color="#ffffff">Děkuji.</font>

9
00:00:44,145 --> 00:00:47,023
<font color="#ffffff">Už celou věčnost</font>
<font color="#ffffff">otravujeme producenty,</font>

10
00:00:47,025 --> 00:00:50,263
<font color="#ffffff">aby nás poslali na pořádné</font>
<font color="#ffffff">velké americké dobrodružství.</font>

11
00:00:50,265 --> 00:00:53,223
<font color="#ffff00">Ach, ano, Amerika, domov</font>
<font color="#ffff00">původního výletu -</font>

12
00:00:53,225 --> 00:00:57,343
<font color="#ffff00">bister, drive-trůček, Route 66,</font>
<font color="#ffff00">muscle cars a všeho kolem.</font>

13
00:00:57,345 --> 00:00:59,543
<font color="#00ffff">A k našemu velkému překvapení</font>
<font color="#00ffff">producenti řekli: "Ok,</font>

14
00:00:59,545 --> 00:01:02,823
<font color="#00ffff">chcete udělat původní americký</font>
<font color="#00ffff">výlet? Není problém."</font>

15
00:01:02,825 --> 00:01:06,223
<font color="#00ffff">Dali nám každému 150,000Kč</font>
<font color="#00ffff">a řekli nám, ať jdeme na internet</font>

16
00:01:06,225 --> 00:01:09,623
<font color="#00ffff">a koupíme si naše dokonalé auto</font>
<font color="#00ffff">na výlet po Americe.</font>

17
00:01:09,625 --> 00:01:13,545
<font color="#ffffff">Ale jde o to, že nám řekli,</font>
<font color="#ffffff">abychom si je koupili... v Peru.</font>

18
00:01:21,345 --> 00:01:23,705
<font color="#00ffff">Zapomeňte na Route 66.</font>

19
00:01:25,705 --> 00:01:28,745
<font color="#00ffff">První silnice v Americe</font>
<font color="#00ffff">byly postaveny Inky...</font>

20
00:01:30,865 --> 00:01:33,703
<font color="#00ffff">...kteří před více než 500 lety</font>

21
00:01:33,705 --> 00:01:39,545
<font color="#00ffff">vytvořili 40,000km dlouhou síť</font>
<font color="#00ffff">větvící se Jižní Amerikou.</font>

22
00:01:42,905 --> 00:01:45,703
<font color="#00ffff">Hlavním městem Inků</font>
<font color="#00ffff">a místem, odkud tento</font>

23
00:01:45,705 --> 00:01:48,543
........