1
00:00:21,830 --> 00:00:23,430
Byť na Vašom mieste,
tak by som to nerobila.

2
00:00:25,030 --> 00:00:26,100
Postavte sa.

3
00:00:26,170 --> 00:00:28,000
Pomaly.

4
00:00:30,170 --> 00:00:31,370
Položte to.

5
00:00:31,440 --> 00:00:33,770
Ja-ja mám poľovnícky preukaz.

6
00:00:33,840 --> 00:00:35,040
Na mojom pozemku určite nie.

7
00:00:35,110 --> 00:00:37,240
Toto je súkromný majetok.
Dajte mi to.

8
00:00:39,550 --> 00:00:40,950
Poďme.

9
00:00:41,020 --> 00:00:42,680
Ideme k Vášmu autu.

10
00:00:44,020 --> 00:00:46,220
Nemôžete sa takto vyhrážať ľuďom.

11
00:00:46,290 --> 00:00:48,720
Už som unavená z týchto
víkendových bojovníkov,

12
00:00:48,790 --> 00:00:50,240
strieľajúcich do nevinných zvierat.

13
00:00:50,260 --> 00:00:52,230
A dôvod? Selfie?

14
00:00:52,300 --> 00:00:54,300
Takže môžete ukázať svojim priateľom
aký ste drsný?

15
00:00:55,370 --> 00:00:57,830
Pre Vaše dobro dúfam, že to nie je
z jedného z mojich zvierat.

16
00:00:57,900 --> 00:01:00,430
Moje? Ja som to neurobil.

17
00:01:06,280 --> 00:01:07,540
Oh, môj bože.

18
00:01:07,610 --> 00:01:09,280
Ani toto som neurobil.

19
00:01:12,480 --> 00:01:16,480
<b>? NCIS 17x15 ?</b>
Lonely Hearts
Original Air Date on February 11, 2020

20
00:01:16,510 --> 00:01:23,610
preklad: lajci, jenn, berny, saxi, milo
korekcia: mary

21
00:01:45,110 --> 00:01:47,050
Dobrý deň.

22
00:01:47,120 --> 00:01:49,250
Ahoj, čo tu robíš?

23
00:01:49,320 --> 00:01:51,950
Hej, neočakával som,
že sa uvidíme tak skoro.
........