1
00:00:00,093 --> 00:00:01,114
Jak to s tebou je?

2
00:00:01,138 --> 00:00:02,962
Jestli máme být parťačky,
potřebuju to vědět.

3
00:00:02,986 --> 00:00:04,357
Byla jsem rezidentka na chirurgii.

4
00:00:04,381 --> 00:00:06,102
Podváděla jsem při závěrečných

5
00:00:06,126 --> 00:00:07,299
zkouškách a vykopli mě.

6
00:00:08,243 --> 00:00:09,270
Rád tě vidím.

7
00:00:09,294 --> 00:00:10,271
Taky tě rád vidím, Rittere.

8
00:00:10,295 --> 00:00:11,523
Možná sis všiml,

9
00:00:11,547 --> 00:00:12,974
že už nejsem na cisterně 37.

10
00:00:12,998 --> 00:00:15,452
Však brzo dostaneš stálé umístění.

11
00:00:15,453 --> 00:00:17,431
Mám pro vás návrh
na poručíka na cisternu.

12
00:00:17,455 --> 00:00:20,233
Nenechám Jerryho Gorsche rozhodovat.

13
00:00:20,257 --> 00:00:23,186
Musíš udělat to, co je
nejlepší pro stanici.

14
00:00:23,210 --> 00:00:25,489
Hrdě vám oznamuji,

15
00:00:25,513 --> 00:00:27,324
že Christopher Herrmann bude

16
00:00:27,348 --> 00:00:29,242
novým poručíkem na cisterně 51.

17
00:00:38,058 --> 00:00:40,170
Ty frčky by ti slušely.

18
00:00:40,194 --> 00:00:42,151
Poručíku.

19
00:00:45,116 --> 00:00:47,072
Tady je jim dobře.

21
00:00:55,376 --> 00:00:56,636
Co budeš dneska dělat?

22
00:00:56,660 --> 00:01:00,357
Jenom se tu tak poflakovat?

23
00:01:00,381 --> 00:01:01,725
Pokud nebudeme mít výjezd.

24
00:01:01,749 --> 00:01:04,194
Ale neplánuješ

25
00:01:04,218 --> 00:01:06,229
jít na velitelství,
někoho zastupovat,

........