1
00:00:06,006 --> 00:00:08,466
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:12,095 --> 00:00:13,505
Tady. Zastav to tady.

3
00:00:14,180 --> 00:00:15,680
Vidíš? Co to je?

4
00:00:16,599 --> 00:00:18,639
Můžeš to přiblížit? Zaostřit?

5
00:00:19,602 --> 00:00:20,692
Zaostřit?

6
00:00:21,271 --> 00:00:23,611
Co si kurva myslíš, že vedu za operaci?

7
00:00:25,233 --> 00:00:27,283
To vypadá jako tvůj stín.

8
00:00:35,285 --> 00:00:37,195
- Skvělý.
- To není skvělý.

9
00:00:37,287 --> 00:00:38,997
Je to masivní voser.

10
00:00:39,080 --> 00:00:41,460
Můžeš s tím přestat?

11
00:00:44,669 --> 00:00:45,589
Promiň.

12
00:00:47,255 --> 00:00:49,295
Mně z toho jebne.

13
00:00:50,508 --> 00:00:53,798
- Podíváme se na to znovu...
- Viděli jsme to milionkrát.

14
00:00:53,887 --> 00:00:55,887
Prostě nám něco uniká.

15
00:00:55,972 --> 00:00:57,562
Vím to. Je tam.

16
00:00:57,640 --> 00:00:58,560
A co když není?

17
00:00:59,976 --> 00:01:01,846
Pak jsem naprosto šílená.

18
00:01:02,395 --> 00:01:06,935
Poslouchej mě, Syd.
Jestli opravdu věříš, že tam někdo byl

19
00:01:07,025 --> 00:01:10,395
a pak najednou zmizel, tak...

20
00:01:11,654 --> 00:01:12,954
Já tomu taky věřím.

21
00:01:14,449 --> 00:01:16,029
A co když je to pravda?

22
00:01:16,659 --> 00:01:18,829
To znamená, že mě někdo sleduje.

23
00:01:19,245 --> 00:01:22,365
A to znamená, že možná...

24
00:01:24,667 --> 00:01:25,747
To ví někdo další.

25
........