1
00:02:00,891 --> 00:02:04,640
Život je úžasný

2
00:02:06,945 --> 00:02:10,555
Inspirováno skutečnými událostmi.

3
00:02:49,720 --> 00:02:51,720
- Dobrý den.
- Dobrý den.

4
00:02:55,360 --> 00:02:56,560
Prosím.

5
00:03:03,480 --> 00:03:04,680
Mateuszi.

6
00:03:07,200 --> 00:03:08,240
Dej mi to.

7
00:03:08,880 --> 00:03:10,880
Pověz něco o sobě.

8
00:03:34,560 --> 00:03:36,000
Mateuszi.

9
00:04:50,120 --> 00:04:54,120
Já na to hledím objektivně,
jako odborník to mohu posoudit.

10
00:04:55,080 --> 00:04:56,600
Víte...

11
00:04:56,720 --> 00:04:59,800
chlapec je hluboce mentálně zaostalý.

12
00:04:59,880 --> 00:05:03,320
Říkala jste, že se to možná zlepší...

13
00:05:03,420 --> 00:05:05,500
že se může ukázat, že on...

14
00:05:05,600 --> 00:05:09,080
Pokud máte pocit,
že všemu porozumí a vše zná...

15
00:05:09,680 --> 00:05:13,552
tak mi prosím dejte nějaký příklad,
z domova, nějakou situaci...

16
00:05:13,741 --> 00:05:15,960
Třeba když začínám připravovat oběd,

17
00:05:16,040 --> 00:05:18,760
tak velmi ožije...

18
00:05:18,840 --> 00:05:20,743
- A začíná slintat.
- Ano slintá.

19
00:05:20,793 --> 00:05:22,293
Stejně jako můj pes.

20
00:05:22,760 --> 00:05:26,680
Když mu ukáži misku s jídlem,
také sliní, a navíc kroutí ocasem.

21
00:05:33,240 --> 00:05:34,560
Co je synku?

22
00:05:35,080 --> 00:05:38,332
- Synku!
- Neodpoví, nikdy vám nebude rozumět.

23
00:05:39,165 --> 00:05:41,480
Musím vám říci,
že existují taková zvláštní...

........