1
00:00:13,639 --> 00:00:15,849
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:51,051 --> 00:00:53,971
VŠECHNY POSTAVY, UDÁLOSTI,
ORGANIZACE A PROSTŘEDÍ JSOU SMYŠLENÉ

3
00:00:54,554 --> 00:00:55,514
Co to děláte?

4
00:00:56,098 --> 00:00:57,015
Otevřete to.

5
00:00:57,099 --> 00:00:58,392
Teď něco udělám.

6
00:00:58,475 --> 00:01:00,018
Nevyděste se

7
00:01:00,644 --> 00:01:01,937
a jen se na mě podívejte.

8
00:01:07,192 --> 00:01:08,443
Co?

9
00:01:10,529 --> 00:01:11,738
Co to bylo?

10
00:01:25,335 --> 00:01:26,378
Hej, otevřete to znova.

11
00:01:38,598 --> 00:01:40,225
Co to provádíte?

12
00:01:41,935 --> 00:01:43,020
Pojďte nahoru.

13
00:01:43,395 --> 00:01:44,271
Hned teď.

14
00:01:55,449 --> 00:01:56,658
RI ČONG HJOK

15
00:02:03,373 --> 00:02:06,293
Vy víte, co se nemá dělat.

16
00:02:06,376 --> 00:02:08,462
Proč jste jeli až sem
a dělali takové věci?

17
00:02:08,545 --> 00:02:10,589
Neříkal jsem vám to předtím?

18
00:02:10,672 --> 00:02:13,800
Chtěli jet na noční rybaření,
tak jsme vypluli.

19
00:02:13,884 --> 00:02:15,677
Ale to, co jsem teď viděl,

20
00:02:16,511 --> 00:02:18,138
nebylo noční rybaření.

21
00:02:20,140 --> 00:02:23,352
Podívejte, důstojníku.
Je to muž a žena plní života.

22
00:02:23,435 --> 00:02:25,479
Když se jdou projít, nejdou se jen projít.

23
00:02:26,063 --> 00:02:29,232
Když se jdou napít, tak jen nepijí, že?

24
00:02:29,816 --> 00:02:31,026
Vyjeli si rybařit,

........