2
00:00:09,092 --> 00:00:11,678
V minulých dílech:

3
00:00:11,678 --> 00:00:13,472
Proč mě potřebujete?

4
00:00:13,472 --> 00:00:17,392
Protože jsem starý
a ty jsi mladý, a silný.

5
00:00:17,392 --> 00:00:20,103
Spojíš svůj meč s mojí výpravou?

6
00:00:20,103 --> 00:00:24,274
Dávám si svůj život zase do kupy.
Proto jsem se za tebou vydala až sem.

7
00:00:24,274 --> 00:00:28,237
Pořád jsi nepochopila,
jak strašný bylo být tvým synem.

8
00:00:28,820 --> 00:00:32,908
Pel, lásko.
To je moje matka, Raffaela.

9
00:00:32,908 --> 00:00:34,535
Jenom se zastavila.

10
00:00:35,911 --> 00:00:39,540
Bruci, musím vědět...
jestli má sestru.

11
00:00:39,540 --> 00:00:41,083
Ano. Soji.

12
00:00:41,083 --> 00:00:42,417
Je na Artefaktu.

13
00:00:42,417 --> 00:00:44,586
Ne na té ukořistěné borgské krychli?

14
00:00:44,586 --> 00:00:45,629
Jsi z Tal Shiaru?

15
00:00:45,629 --> 00:00:48,590
- Ne.
- A kdybys byl, neřekl bys naprosto totéž?

16
00:00:48,590 --> 00:00:49,591
Ano.

17
00:00:49,591 --> 00:00:51,927
Když na ni budu moc tlačit,
tak ji to aktivuje.

18
00:00:51,927 --> 00:00:52,928
A nás to bude stát život.

19
00:00:52,928 --> 00:00:54,096
To je i náš cíl, víš?

20
00:00:54,096 --> 00:00:55,764
- Zabít je.
- Ano, ale všechny.

21
00:00:55,764 --> 00:01:01,895
Což právě nemůžu, dokud nezjistíme
odkud přišla a kde jsou ostatní.

22
00:01:16,076 --> 00:01:18,579
Tati?

23
00:02:13,300 --> 00:02:14,968
Soji!

24
00:02:17,846 --> 00:02:22,226
- Jsi v pořádku?
........