1
00:00:01,289 --> 00:00:04,139
No tak, som hladný.
Poďme do Špagetérie.

2
00:00:04,164 --> 00:00:06,133
Hej, Leils, zahreješ auto?

3
00:00:06,158 --> 00:00:07,193
Tu máš kľúče.

4
00:00:07,218 --> 00:00:08,484
Ja mám vlastné kľúče.

5
00:00:10,382 --> 00:00:13,296
Mám videokonferenciu
s jednou osadou v Benine,

6
00:00:13,321 --> 00:00:14,549
takže ja nemôžem ísť.

7
00:00:14,574 --> 00:00:16,389
Tvoja škoda.

8
00:00:16,414 --> 00:00:17,644
Dnes mám falošné narodeniny,

9
00:00:17,669 --> 00:00:19,429
takže prídeš o tortu zadarmo.

10
00:00:22,065 --> 00:00:23,421
Klameš.

11
00:00:23,966 --> 00:00:27,007
Tvoj hlas padol o 2 decibely
pri slove "osada".

12
00:00:28,242 --> 00:00:30,201
Čože?
Si blázon.

13
00:00:30,226 --> 00:00:31,796
To je tvoj falošný smiech.

14
00:00:32,540 --> 00:00:35,281
Takže si nemyslíš,
že je blázon.

15
00:00:36,419 --> 00:00:37,632
Čo máš za lubom?

16
00:00:37,657 --> 00:00:40,208
Zacítil som slabý
závan propylénglykolu,

17
00:00:40,233 --> 00:00:42,000
takže máš čerstvo
oholené nohy.

18
00:00:44,414 --> 00:00:46,875
To sú zvyšky čistiacej masky.

19
00:00:48,273 --> 00:00:49,851
Drevené uhlie.

20
00:00:50,343 --> 00:00:53,685
Nalakované nechty,
spravené vlasy.

21
00:00:53,710 --> 00:00:56,350
Nervózne sa pozeráš na telefón.
Už som na to prišiel.

22
00:00:56,375 --> 00:00:58,406
Trénuješ na príjimacie testy.

23
00:00:59,686 --> 00:01:03,314
Nie, vy hlupáčikovia.
........