1
00:00:07,458 --> 00:00:10,666
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:51,083 --> 00:00:51,916
Frede, jsi tam?

3
00:00:52,750 --> 00:00:53,583
<i>Mám tě, královno.</i>

4
00:00:54,666 --> 00:00:55,750
<i>Počkej na mé znamení.</i>

5
00:01:01,791 --> 00:01:03,666
- [svahilsky] Zdravím.
- Zdravím, vítejte.

6
00:01:05,000 --> 00:01:05,833
Cestovatelka?

7
00:01:06,125 --> 00:01:08,250
[svahilsky] Ano. Tak nádherný kus světa.

8
00:01:10,083 --> 00:01:12,708
[svahilsky] Jste na začátku
nebo na konci své poutě?

9
00:01:13,291 --> 00:01:15,125
Rozhodně doufám, že ne na konci.

10
00:01:17,000 --> 00:01:18,041
Moc vám děkuji.

11
00:01:19,041 --> 00:01:20,250
- Moc děkuji.
- Děkuji.

12
00:01:24,708 --> 00:01:26,250
Právě mi přišla zpráva,

13
00:01:26,458 --> 00:01:28,791
že jeden z vedoucích činitelů
Superior Solutions

14
00:01:28,875 --> 00:01:30,666
<i>právě přijel do Emerson Spice.</i>

15
00:01:34,083 --> 00:01:35,708
<i>Jedná se o jednoduché získání dat.</i>

16
00:01:36,375 --> 00:01:38,541
<i>Mělo by to být celkem prosté, královno.</i>

17
00:01:39,041 --> 00:01:40,625
<i>Letí nám to za dvě hodiny.</i>

18
00:01:41,375 --> 00:01:43,041
Vaše akce rušíme.

19
00:01:46,916 --> 00:01:48,416
Rušíte moje akce?

20
00:01:49,625 --> 00:01:52,416
Víte kolik lidí s těmi
zbraněmi počítá, šéfe?

21
00:01:52,875 --> 00:01:55,000
Co jim mám kurva říct?

22
00:01:57,333 --> 00:01:58,166
To je on.

23
00:01:58,416 --> 00:02:02,750
Informace, které hledáme,
jsou v laptopu a mobilním telefonu.

24
00:02:03,166 --> 00:02:05,083
........