1
00:00:45,550 --> 00:00:47,180
VÝZKUMNÝ ÚSTAV
ELEKTRONICKÉHO BOJE

2
00:00:47,260 --> 00:00:48,890
TAMBOV, RUSKO

3
00:00:51,220 --> 00:00:55,520
Máša chce,
abych se tě na něco zeptal.

4
00:00:55,600 --> 00:00:57,900
-Grigoriji...
-Ne, poslouchej.

5
00:00:57,980 --> 00:01:01,440
Na pár týdnů
je tu její sestřenice.

6
00:01:01,530 --> 00:01:04,320
Necítím se na to.

7
00:01:04,400 --> 00:01:09,120
Je to už rok.
Anna by nechtěla, abys byl sám.

8
00:01:13,910 --> 00:01:16,580
Ty nevíš, co by Anna chtěla.

9
00:01:19,840 --> 00:01:23,170
Ale vyřiď Máše, že jí děkuju,
že na mě myslí.

10
00:01:23,260 --> 00:01:27,640
Má velká prsa. Ta sestřenice.

11
00:01:28,600 --> 00:01:30,970
Jestli tě to zajímá.

12
00:01:31,060 --> 00:01:34,140
Ne, nezajímá. Dělej.

13
00:01:36,060 --> 00:01:38,770
Chovej se profesionálně.

14
00:01:41,650 --> 00:01:45,400
Je narušena bezpečnost.
V prvním patře hoří.

15
00:01:45,490 --> 00:01:49,450
Zahájen havarijní postup.
Přesuňte "Imperiji".

16
00:02:00,550 --> 00:02:03,210
Možná je to cvičení.

17
00:02:05,220 --> 00:02:07,680
Ne, není.

18
00:02:07,760 --> 00:02:10,470
-Co to děláš?
-Vlož výstupní heslo.

19
00:02:10,560 --> 00:02:14,390
-Zabijí tě.
-Dělej.

20
00:02:17,230 --> 00:02:21,230
-Lve, jsi dobrý voják.
-Dobrý voják... Ano.

21
00:02:21,690 --> 00:02:25,200
25 let sloužím,
a ani nepomohli s léčením Anny.

22
00:02:25,280 --> 00:02:27,660
Přemýšlej o tom, co děláš.

........