1
00:03:17,860 --> 00:03:22,900
-Ššššš!
Estai segura, jo te gardarai.

2
00:03:22,900 --> 00:03:27,300
Sains tu estaras ben
salva e segura.

3
00:03:27,300 --> 00:03:32,740
Tu as dormit tota la jornada.
M×as fach espaurir.

4
00:03:32,740 --> 00:03:36,900
Ieu pensava fosses un tozet.

5
00:03:42,820 --> 00:03:45,700
Que fezis?

6
00:03:45,700 --> 00:03:50,500
La plaga esta bragosa.
Mon ancesors m×an ensenhat.

7
00:03:50,500 --> 00:03:55,980
-Já ti nerozumím.
-Estai segura, tot esta be.

8
00:03:57,660 --> 00:04:00,180
-Děkuju.

9
00:04:02,460 --> 00:04:06,580
-Benedic, Domine, dona tua,

10
00:04:06,580 --> 00:04:11,260
quae de tua largiate
sumus sumpturi.

11
00:04:11,260 --> 00:04:14,700
Per Christum Dominum nostrum.

12
00:04:14,700 --> 00:04:17,780
-Amen.
-Amen.

13
00:04:21,100 --> 00:04:26,340
-Mí drazí bratři, v souvislosti
s touto důležitou událostí

14
00:04:26,340 --> 00:04:29,980
vás všechny zbavuji,
tímto okamžikem počínaje,

15
00:04:29,980 --> 00:04:32,460
povinnosti mlčení.

16
00:04:32,460 --> 00:04:36,100
-Nikde nevidím
arcibiskupa ze Zaragozy.

17
00:04:36,100 --> 00:04:39,500
-Slyšel jsem,
že Severina požádal o myrhu.

18
00:04:39,500 --> 00:04:41,900
-Hm, k uvolnění střev.

19
00:04:41,900 --> 00:04:45,620
-A nyní nám bratr cellerarius
může sdělit,

20
00:04:45,620 --> 00:04:49,220
co dobrého nám připravili
naši kuchaři.

21
00:04:49,220 --> 00:04:51,980
-Ano, děkuji, ctihodný opate.

22
00:04:51,980 --> 00:04:56,340
Dnes naše kuchyně podává
........