1
00:00:16,912 --> 00:00:18,860
[1989]

2
00:00:18,869 --> 00:00:21,100
Se Ri, zvol si

3
00:00:21,104 --> 00:00:22,230
- svůj sen!
- Svůj sen!

4
00:00:22,239 --> 00:00:24,570
Se Ri, vezmi květinu!

5
00:00:24,574 --> 00:00:26,040
Vezmi květinu!

6
00:00:26,043 --> 00:00:29,845
<i>Ten den jsem se poprvé rozhodla.</i>

7
00:00:30,447 --> 00:00:33,210
<i>I když ostatní vzali
peníze nebo bavlnky,</i>

8
00:00:33,216 --> 00:00:34,885
<i>Já chytila</i>

9
00:00:35,585 --> 00:00:37,550
<i>ruku svého táty.</i>

10
00:00:37,554 --> 00:00:40,590
Správě! Vzít za ruku svého tátu
je to nejlepší, co můžeš udělat!

11
00:00:40,590 --> 00:00:44,120
<i>Pro dítě, které vyrostlo v boji
o to, kdo bude následníkem</i>

12
00:00:44,127 --> 00:00:48,565
<i>v obrovském obchodním konglomerátu</i>

13
00:00:49,900 --> 00:00:52,895
<i>[Se Riina volba]</i>

14
00:00:54,738 --> 00:00:56,565
<i>[Smlouva]</i>

15
00:01:03,747 --> 00:01:05,280
- Blahopřejeme.
- Podívejte se sem, prosím.

16
00:01:05,282 --> 00:01:07,280
<i>Ať už cokoliv záviselo na mém štěstí,</i>

17
00:01:07,284 --> 00:01:09,710
<i>nebo záleželo na mém citu,</i>

18
00:01:09,719 --> 00:01:13,015
<i>vždycky jsem se rozhodovala správně.</i>

19
00:01:17,961 --> 00:01:19,860
Říkal, že mám zahnout doprava.

20
00:01:19,863 --> 00:01:24,895
<i>Proto jsem ani v kritické chvíli
o sobě vůbec nezapochybovala.</i>

21
00:01:25,969 --> 00:01:27,330
Jdu.

22
00:01:27,337 --> 00:01:28,400
<i>Věřila jsem,</i>

23
00:01:28,405 --> 00:01:31,975
<i>že se zase rozhodnu správně kam jít.</i>

24
00:01:32,742 --> 00:01:34,375
........