1
00:01:43,277 --> 00:01:45,487
Máš ji!

2
00:01:51,577 --> 00:01:54,163
Johne, počkej!

3
00:02:22,566 --> 00:02:24,443
Kluci!

4
00:02:28,572 --> 00:02:31,617
Johne! Georgi!

5
00:02:35,662 --> 00:02:38,999
Kluci! Jdeme.

6
00:02:44,463 --> 00:02:46,840
Kluci!

7
00:03:15,953 --> 00:03:19,957
OUTSIDER
9. díl

8
00:03:39,977 --> 00:03:42,771
-Kdo to je?
-Rodinný přítel.

9
00:03:42,855 --> 00:03:48,736
Já netvrdím, že mu
není vůbec podobnej, ale...

10
00:03:48,819 --> 00:03:50,988
Říkáte, že včera byl s vámi?

11
00:03:51,071 --> 00:03:54,032
Od čtyřech až do půlnoci.

12
00:03:54,324 --> 00:03:55,743
A proč přesně?

13
00:03:55,826 --> 00:03:58,829
Je to svědek
vraždy v Cherokee City.

14
00:03:58,912 --> 00:04:02,332
Státní zástupce mě
poslal sepsat výpověď

15
00:04:02,416 --> 00:04:04,251
a poručík Sablo mě doprovází,

16
00:04:04,334 --> 00:04:06,879
protože na případu
dělá i jeho oddělení.

17
00:04:07,087 --> 00:04:10,382
Chtěli jsme ho vyslechnout
v přátelském prostředí,

18
00:04:10,466 --> 00:04:13,218
a tady pan Bolton

19
00:04:13,302 --> 00:04:15,679
nám dal k dispozici svůj dům.

20
00:04:15,763 --> 00:04:19,558
Pokud jde o jeho alibi,
tak je nasnadě...

21
00:04:19,641 --> 00:04:22,478
Že jsme kolegové,
tak vám to věřím.

22
00:04:22,561 --> 00:04:24,229
Jistě.

23
00:04:24,313 --> 00:04:27,024
Mám ještě poslední otázku.
........