1
00:02:12,185 --> 00:02:15,385
- Na,vypij to.
- Bléé,já to nebudu pít.

2
00:02:15,485 --> 00:02:17,485
Všechny léky jsou z 30% jedy.

3
00:02:17,585 --> 00:02:22,181
To je lék,aby vyživil tvé tělo.
Když to nevypiješ,jak ti ostatní uvěří?

4
00:02:22,281 --> 00:02:26,181
Proč to nevypiješ ty?
Stejně to nikdo nezjistí..

5
00:02:33,881 --> 00:02:37,222
Když to vypiju a začnu pálit,

6
00:02:37,322 --> 00:02:41,072
vnoří se moje paní do mého ohně?

7
00:02:55,001 --> 00:02:56,671
Je to hořké?

8
00:03:01,871 --> 00:03:05,501
Vaše Výsosti,současná situace

9
00:03:05,601 --> 00:03:07,801
vzkutku není moc optimistická.

10
00:03:07,901 --> 00:03:12,351
Proto jsem chtěl přijít a
projednat tu věc vámi, tcháne.

11
00:03:14,101 --> 00:03:18,951
8-má Princ byl vždy velmi opatrný.
Je těžké, najít nějaký jeho přehmat.

12
00:03:19,051 --> 00:03:21,251
Když na něj chcete zaútočit,

13
00:03:21,351 --> 00:03:24,251
pak musíte začít od jeho slabostí.

14
00:03:24,801 --> 00:03:28,601
O jaké slabosti to mluvíte?

15
00:03:30,931 --> 00:03:34,331
- Tan'er.
- Tan'er je vaše vlastní dcera.

16
00:03:34,431 --> 00:03:38,031
Ano. Tan'er je moje dcera.

17
00:03:38,131 --> 00:03:40,511
Bolí mě srdce.

18
00:03:40,611 --> 00:03:43,511
Ale ona bude obětována pro
princovu ctižádost.

19
00:03:43,611 --> 00:03:47,711
Když už přišlo na toto,
když ji správně nevyužijeme,

20
00:03:47,811 --> 00:03:52,071
nebylo by to plýtvání její snahy?

21
00:03:52,171 --> 00:03:57,171
Výsosti,právě teď je pozice
Korunního prince to nejdůležitější.

22
00:03:58,121 --> 00:04:01,621
Tak..tcháne...vy vážně chcete...?

23
00:04:01,721 --> 00:04:04,031
Co chcte udělat Tan'er?
........