1
00:00:12,054 --> 00:00:15,641
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:42,876 --> 00:00:45,796
7. DÍL

3
00:00:58,600 --> 00:01:01,311
Prý má něco důležitého. Tak proč tu není?

4
00:01:04,356 --> 00:01:06,525
Nechává na sebe čekat?

5
00:01:08,277 --> 00:01:09,403
Ča Min je ale parchant.

6
00:01:09,486 --> 00:01:12,239
Bude se ženit a se mnou jednat takhle?

7
00:01:13,824 --> 00:01:14,658
Jsem ospalá.

8
00:01:14,741 --> 00:01:18,412
NEBUDU ZAMYKAT. POJĎ DÁL A PROBUĎ MĚ.

9
00:01:25,919 --> 00:01:28,630
<i>Co to bylo? Zdálo se mi to?</i>

10
00:01:37,097 --> 00:01:38,181
<i>Mám žízeň.</i>

11
00:02:00,203 --> 00:02:01,622
<i>Kde to jsem?</i>

12
00:02:02,080 --> 00:02:03,707
<i>Kam mě nesete?</i>

13
00:02:12,215 --> 00:02:13,383
Nečekala jsi,

14
00:02:14,343 --> 00:02:16,428
že zemřeš, že?

15
00:02:18,138 --> 00:02:19,222
Ani já nečekal,

16
00:02:20,390 --> 00:02:22,934
že tě zabiju.

17
00:02:23,852 --> 00:02:24,978
<i>Kdo jste?</i>

18
00:02:25,937 --> 00:02:27,064
<i>Proč jste...</i>

19
00:02:41,328 --> 00:02:42,496
Hej, Se-jon.

20
00:02:43,914 --> 00:02:45,916
<i>To je Min?</i>

21
00:02:49,169 --> 00:02:50,253
<i>Co...</i>

22
00:02:51,254 --> 00:02:52,547
<i>Co to dělá?</i>

23
00:02:55,342 --> 00:02:57,427
Hej, Se-jon.

24
00:03:03,725 --> 00:03:04,810
<i>Kdo jste?</i>

25
00:03:05,268 --> 00:03:06,478
<i>Co jste zač?</i>

........