1
00:01:05,929 --> 00:01:10,612
CASABLANCA, MAROKO

2
00:01:55,465 --> 00:01:56,533
Yassere.

3
00:01:57,340 --> 00:02:00,180
-Zdravím tě.
-Ráda tě vidím.

4
00:02:00,380 --> 00:02:05,780
Je mi líto tvého otce.
Byl to velký a moudrý muž.

5
00:02:08,020 --> 00:02:09,540
To je tvůj bratr?

6
00:02:12,140 --> 00:02:15,420
Ano. Promiň, že tě nepozdravil.

7
00:02:18,820 --> 00:02:20,820
Byla to dlouhá cesta.

8
00:04:16,860 --> 00:04:23,260
NULA NULA NULA
6. díl

9
00:04:33,140 --> 00:04:34,900
Čistý, veliteli.

10
00:04:45,460 --> 00:04:47,180
Čistý, veliteli.

11
00:05:29,060 --> 00:05:30,980
Uklidni se.

12
00:05:31,300 --> 00:05:33,340
-Vstaň.
-Uklidni se.

13
00:05:33,820 --> 00:05:35,500
Ticho!

14
00:05:36,020 --> 00:05:39,060
Hej, uklidni se! Ticho!

15
00:05:42,660 --> 00:05:43,900
Sklapni.

16
00:05:44,460 --> 00:05:47,860
-Víš, kdo jsme?
-Leyrovi vojáci.

17
00:05:48,620 --> 00:05:52,300
-Hlavně neubližujte mojí...
-Ptal jsem se tě na něco?

18
00:05:53,380 --> 00:05:56,620
-Kolik mužů pro tebe pracuje?
-Padesát nebo šedesát.

19
00:05:56,820 --> 00:06:00,500
-Jsou efektivní?
-Snaží se, ale jsou mladí.

20
00:06:00,700 --> 00:06:04,060
-Zodpovídáš za ně?
-Jo, jasně.

21
00:06:05,980 --> 00:06:08,500
-Dobře.
-Buď zticha!

22
00:06:12,020 --> 00:06:15,020
-Buď zticha!
-Řeknu ti, jak to bude.

23
........