1
00:00:57,381 --> 00:00:58,423
Dobrá.

2
00:00:59,883 --> 00:01:01,802
- Můžeme?
- Jo.

3
00:01:01,885 --> 00:01:02,886
- Tak jo.
- Dobrá.

4
00:01:03,720 --> 00:01:07,891
Takže, vy teď jako
děláte v televizi,

5
00:01:07,975 --> 00:01:09,059
děláte ve filmu,

6
00:01:09,142 --> 00:01:12,562
pracujete na kresleném
románu, který brzy vyjde.

7
00:01:12,646 --> 00:01:15,106
Věnujete se docela dost věcem.

8
00:01:15,189 --> 00:01:18,859
Přesto ale vypadáte, že máte
pořád postavu bodybuildera.

9
00:01:18,943 --> 00:01:21,070
Se všemi těmi věcmi,
které se kolem vás dějou,

10
00:01:21,153 --> 00:01:24,073
já... přijde vám to jako výzva,
udržovat si stále fyzičku?

11
00:01:25,574 --> 00:01:27,034
Je to výzva

12
00:01:27,118 --> 00:01:30,329
a taky si myslím, že je
víc než jasné,

13
00:01:30,413 --> 00:01:32,540
že to prostě nejde.

14
00:01:32,623 --> 00:01:36,002
- Není to jen údržba.
- A kdybyste neměl tu fyzičku,

15
00:01:36,085 --> 00:01:37,920
myslíte, že by vás lidé
vnímali jako méněcenného?

16
00:01:38,004 --> 00:01:41,423
Jo. Já jsem to vnímal
jako bodybuilding.

17
00:01:42,215 --> 00:01:44,592
Ale dostal jsem
příležitost dělat něco víc.

18
00:01:44,676 --> 00:01:48,096
Už jenom to, že má
člověk víc příležitostí,

19
00:01:48,179 --> 00:01:52,309
že o tom víc přemýšlí
a že je tomu vystavený.

20
00:02:03,153 --> 00:02:05,989
Když přijde na jedince, který
na vás pohlíží jako na bodybuildera,

21
00:02:06,072 --> 00:02:09,908
tak dost často je bodybuilding
základnou pro to,

........