1
00:02:08,095 --> 00:02:14,145
Korunní princ tak zaměstnaný úřadem.
Jak může najít čas,aby přišel za mnou?

2
00:02:15,945 --> 00:02:20,495
Jak staré příslový říká:
Bratrství je důležitější, než země.

3
00:02:20,595 --> 00:02:24,945
Ty a já obyčejně pomáháme Královskému otci.
Dnes máš problém ty.

4
00:02:25,045 --> 00:02:27,545
Nemohu přijít se starat a pomoct ti?

5
00:02:27,645 --> 00:02:31,445
Myslím,že Korunní Princ
se bojí o někoho jiného.

6
00:02:31,545 --> 00:02:33,245
Co tím myslíš?

7
00:02:33,535 --> 00:02:36,085
8-mý Princi,prosím neurážejte se.

8
00:02:36,185 --> 00:02:40,455
To není,že jsme nechtěli přijít dříve.
Jen jsme byli zaměstnaní vládními věcmi.

9
00:02:40,555 --> 00:02:44,855
Korunní Princ byl právě korunován.
My vážně neměli navybranou.

10
00:02:44,955 --> 00:02:48,815
My slyšeli, že má nebohá sestra je
nemocná a celé dny na lůžku.

11
00:02:48,965 --> 00:02:53,115
A my teď máme čas,
tak jsme se na vás přišli podívat.

12
00:02:53,215 --> 00:02:56,195
Zájem Korunní Princezny je
jistě upřímný a laskavý.

13
00:02:56,295 --> 00:03:00,495
I když nejsem nadaný, stejně mohu
moji vlastní ženu chránit.

14
00:03:00,595 --> 00:03:04,845
8-mý bratře,je možné,že si myslíš,
že já mohu za to,že Tan'er je zraněná?

15
00:03:04,945 --> 00:03:08,535
Jestli ano,nebo ne, víš ty nejlépe.

16
00:03:09,235 --> 00:03:13,515
8-mý bratře,já jsem Korunní Princ

17
00:03:13,615 --> 00:03:17,815
a ty jsi jenom Princ. Myslím,že bys měl

18
00:03:17,915 --> 00:03:20,845
změnit svůj přístup před tím,
než se stanu králem...

19
00:03:20,945 --> 00:03:23,280
Tak co,jestli jsi Korunní Princ?

20
00:03:23,380 --> 00:03:26,505
Korunní Princi, myslím,
že by ses měl podívat do knih.

21
00:03:26,605 --> 00:03:30,295
Víš,kolik Korunních Princů v
historii bylo dekorunováno?

22
00:03:30,395 --> 00:03:33,695
........