1
00:00:05,841 --> 00:00:07,841
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:07,842 --> 00:00:10,344
- Christopher Plover.
- Ten autor dětských knížek?

3
00:00:10,378 --> 00:00:11,545
Znáte moji práci.

4
00:00:11,579 --> 00:00:13,081
Četla jsem knihu
Martina Chatwina.

5
00:00:13,114 --> 00:00:15,617
<i>To vy jste z něj udělal Netvora.</i>

6
00:00:15,650 --> 00:00:20,521
Musel mi zastavit stárnutí,
proto pořád žiju.

7
00:00:20,554 --> 00:00:24,292
Nevím, co ten signál je,
ale vím, proč po mně jde.

8
00:00:24,325 --> 00:00:26,127
- A přijdu na to.
- Počkej!

9
00:00:26,160 --> 00:00:29,297
- Nevíš, co to udělá.
- Měl jste pravdu.

10
00:00:30,665 --> 00:00:33,101
Vím, že je důležitá.

11
00:00:33,134 --> 00:00:35,203
- Je to návod.
- Na co?

12
00:00:35,236 --> 00:00:36,337
Na semínko světa.

13
00:00:36,370 --> 00:00:39,507
Může z něj vyrůst
cokoliv, i celý svět.

14
00:00:39,540 --> 00:00:43,811
Pár tu stránku hledá už
dlouho a nejsou to dobří lidé.

15
00:00:43,845 --> 00:00:45,613
A teď ví, že ji mám.

16
00:00:45,647 --> 00:00:48,416
- Těhotná.
- Kruci.

17
00:00:48,449 --> 00:00:51,418
- Může to zatím zůstat mezi námi?
- Určitě.

18
00:00:53,821 --> 00:00:58,559
- Pojďme najít naše knihy.
- Snad umíte číst rychle.

19
00:00:59,327 --> 00:01:00,729
Ne!

20
00:01:01,062 --> 00:01:04,165
Co když najdeme
ten strom a skácíme ho?

21
00:01:04,198 --> 00:01:07,268
- Přišel by o to?
- Teoreticky ano.

22
00:01:07,302 --> 00:01:10,371
........