1
00:00:01,000 --> 00:00:07,060
preložil koba
pre www.titulky.com

2
00:00:21,860 --> 00:00:23,890
Dexter!

3
00:00:24,600 --> 00:00:25,840
Dex?

4
00:00:25,940 --> 00:00:26,880
K nohe.

5
00:00:26,880 --> 00:00:28,640
Dexter!

6
00:00:30,360 --> 00:00:32,680
Á, tu si.
Poď sem.

7
00:00:36,160 --> 00:00:38,340
Pomoc! Pomôžte mi!

8
00:00:38,380 --> 00:00:40,760
Pomôžte mi niekto!
Pomoc!

9
00:00:41,280 --> 00:00:47,860
preložil koba
pre www.titulky.com

10
00:01:04,340 --> 00:01:05,800
Hanna?

11
00:01:05,820 --> 00:01:07,120
Ďakujem.

12
00:01:07,180 --> 00:01:09,700
Nič nezlepší večer
viac, než vražda.

13
00:01:09,700 --> 00:01:10,740
Kto je obeť?

14
00:01:10,740 --> 00:01:13,960
Kapitán Garrett,
25 rokov na prokuratúre.

15
00:01:13,960 --> 00:01:16,440
- Aktívna služba?
- Áno, vojenský sudca.

16
00:01:16,440 --> 00:01:17,620
Našla ho dcéra.

17
00:01:17,620 --> 00:01:20,180
- Je zranená?
- Nie, iba v šoku.

18
00:01:20,180 --> 00:01:22,200
Je vnútri s kolegami.

19
00:01:22,440 --> 00:01:24,560
Je tu Loretta a Sebastian?

20
00:01:24,560 --> 00:01:26,440
Loretta a Tammy.

21
00:01:26,500 --> 00:01:28,940
Sebastian má výcvik na Floride.

22
00:01:28,940 --> 00:01:30,600
Vlastne áno.

23
00:01:30,780 --> 00:01:35,000
Ale zišiel by sa forenzný expert.
Miesto činu je...
........