1
00:01:34,320 --> 00:01:38,115
Jo! To je ono!

2
00:01:45,748 --> 00:01:47,375
Prokrista!

3
00:01:57,009 --> 00:01:58,678
-Musíme odsud.
-A kam půjdeme?

4
00:01:58,761 --> 00:02:01,848
Nevím.
Musíme odsud kurva zmizet.

5
00:02:04,308 --> 00:02:06,644
Kdo je ten střelec?

6
00:02:12,149 --> 00:02:16,946
Jacku! Můžeme si promluvit!
Sráč zkurvenej!

7
00:02:17,238 --> 00:02:18,781
Ne. Zůstaň tu!

8
00:02:28,416 --> 00:02:30,585
Zatraceně!
Vezměte si to!

9
00:02:31,711 --> 00:02:33,963
Doprdele!

10
00:02:40,928 --> 00:02:43,264
To je sakra Howie?

11
00:02:49,228 --> 00:02:50,646
Jo, tak pojeď.

12
00:02:51,189 --> 00:02:52,899
-Kristepane!
-Jeďte dál!

13
00:02:52,982 --> 00:02:55,484
-To je Pelley?
-Jeďte pryč! Jeďte!

14
00:02:55,610 --> 00:02:58,988
-Vypadněte kurva odsud! Jeďte!
-Ježíši!

15
00:03:05,995 --> 00:03:08,831
Seale,
co to k čertu děláš, brácho?

16
00:03:13,461 --> 00:03:14,837
Ten zmrd!

17
00:03:18,049 --> 00:03:19,884
Ne! Táhni odsud!

18
00:03:23,471 --> 00:03:25,264
Běžte! Běžte teď!

19
00:03:25,348 --> 00:03:28,434
Seale, co to vyvádíš?
Pojď sem!

20
00:03:32,813 --> 00:03:35,525
-Seale, pojď sem!
-A mám tě.

21
00:03:46,327 --> 00:03:48,079
Jo!

22
00:03:59,382 --> 00:04:02,468
-Sakra!
-Ten hajzl!

23
........