1
00:01:28,130 --> 00:01:29,734
HOMELAND
8x05 - Chalk Two Down

2
00:01:29,795 --> 00:01:31,306
Překlad: KevSpa

3
00:01:31,365 --> 00:01:32,623
www.edna.cz/homeland

4
00:01:32,948 --> 00:01:34,709
<i>V minulých dílech...</i>

5
00:01:34,871 --> 00:01:38,477
Myslím, že ukončení naší nejdelší
války bude přijato pozitivně.

6
00:01:38,677 --> 00:01:41,701
Ne, pokud to někdo překroutí.

7
00:01:41,813 --> 00:01:46,261
Jelikož jste byla jedním z tvůrců této
politiky, možná máte nějaký nápad.

8
00:01:46,428 --> 00:01:49,279
Mohu vám říct, co plánovala
Elizabeth Keaneová.

9
00:01:50,200 --> 00:01:53,481
Přenést to do přední linie.
Přednést případ v Afghánistánu

10
00:01:53,551 --> 00:01:56,768
přímo mužům a ženám,
kteří každý den nasazují své životy.

11
00:01:57,313 --> 00:02:00,011
<i>Než jsem odjel z Washingtonu,
měl jsem telefonát.</i>

12
00:02:00,545 --> 00:02:03,768
<i>Dlouhý telefonát s vůdcem
Tálibánu, Hajsamem Haqqáním.</i>

13
00:02:03,854 --> 00:02:07,322
<i>Hovořili jsme o tom, jak v této
krásné zemi nastolit mír.</i>

14
00:02:07,883 --> 00:02:11,715
Dosáhli dohody
bez vašeho či mého přičinění.

15
00:02:12,595 --> 00:02:15,539
A čekají, že tomu zatleskáme.

16
00:02:15,713 --> 00:02:18,145
<i>Po dlouhých 18 letech</i>

17
00:02:18,762 --> 00:02:21,290
<i>souhlasil s mírovými jednáními.</i>

18
00:02:34,197 --> 00:02:37,789
Řízení letového provozu
obdrželo zprávu o misi ve Steedley.

19
00:02:37,943 --> 00:02:41,668
Prezidentův vrtulník zmizel
před čtyřmi minutami z radaru.

20
00:02:41,804 --> 00:02:45,163
- Co sledujeme?
- Záběry doprovodné Chalk jedna.

21
00:02:45,717 --> 00:02:48,134
Saule, co se stalo?

22
00:02:49,143 --> 00:02:51,227
Prezidentův vrtulník se zřítil.
........