1
00:00:08,200 --> 00:00:11,061
Tohle bylo naposled.

2
00:00:12,937 --> 00:00:16,555
- Nemůžeme spolu bydlet a zároveň spát.
- Tak to ale často chodí.

3
00:00:16,961 --> 00:00:18,665
Takovým lidem se říká manželé.

4
00:00:20,982 --> 00:00:24,505
- Promiň.
- Musím jít do práce?

5
00:00:24,571 --> 00:00:27,955
Alespoň ses před celou stanicí
nerozbrečel jako malý dítě.

6
00:00:28,733 --> 00:00:30,355
Ani mně se tam nechce.

7
00:00:30,567 --> 00:00:35,705
Jacku, neurčují tě špatné činy,
ale musíš se tomu postavit.

8
00:00:35,759 --> 00:00:37,298
Jo, ale...

9
00:00:37,979 --> 00:00:41,465
- Proč to musí být zrovna Maya?
- Buď rád, že tě nevyhodila.

10
00:00:42,648 --> 00:00:44,173
Hlavu vzhůru.

11
00:00:49,421 --> 00:00:50,935
I takhle mě poznáš líp.

12
00:00:52,383 --> 00:00:54,919
Zjistila jsem, že je to nejrychlejší.

13
00:01:07,325 --> 00:01:09,615
- Myslel jsem, že jsi odešel.
- Mám odejít?

14
00:01:10,829 --> 00:01:12,371
Ne.

15
00:01:26,146 --> 00:01:27,657
Jacksone.

16
00:01:38,669 --> 00:01:42,182
- To, co tě naučí ve škole,
je nepodstatný. - Jsou jí čtyři dny.

17
00:01:42,259 --> 00:01:44,835
Vždy v hotelu odmítni
první nabízený pokoj.

18
00:01:44,904 --> 00:01:47,875
- Jsi jen usmívající se cosi.
- A tohle je důležitý.

19
00:01:47,946 --> 00:01:50,469
Nikdy nevracej jídlo
v řetězcové restauraci.

20
00:01:50,531 --> 00:01:53,261
Mám něco důležitýho,
co bys jí mohla říct.

21
00:01:53,447 --> 00:01:55,272
- Co?
- Její jméno.

22
00:01:55,913 --> 00:01:59,561
Můžeme se na nějakém shodnout?
Chci ji co nejdřív ukázat rodičům,
........