1
00:01:17,276 --> 00:01:21,534
Překlad: kvakkv
www.NeXtWeek.cz

2
00:02:01,800 --> 00:02:04,440
Děkuju. Jsou krásné, papá.

3
00:02:04,560 --> 00:02:07,337
Jsou to ty nejlepší,
které jsem v Římě našel.

4
00:02:13,560 --> 00:02:16,920
Říká se, že tyhle

5
00:02:17,183 --> 00:02:19,600
byly vyřezané pro španělského krále.

6
00:02:19,859 --> 00:02:22,926
Raději bych pracoval,
než hrál tyhle hry, otče.

7
00:02:23,292 --> 00:02:25,202
Možná v bance.

8
00:02:27,506 --> 00:02:29,158
Teď jsi pořád mladý.

9
00:02:29,159 --> 00:02:32,595
Nepřál bych ti tak příliš
brzy zodpovědnost, Piero.

10
00:02:37,043 --> 00:02:39,369
Můžeš mě naučit,
jak se to hraje?

11
00:02:39,720 --> 00:02:40,999
Jistě že můžu.

12
00:02:41,000 --> 00:02:43,158
Nebylo to snadné,
ale přesunula jsem peníze

13
00:02:43,159 --> 00:02:44,879
mezi účty.
Pokud Carlo dokáže přesvědčit

14
00:02:44,880 --> 00:02:48,504
papeže, aby splatil své dluhy
do konce měsíce, pak...

15
00:02:48,624 --> 00:02:50,664
tohle přežijeme.

16
00:02:53,909 --> 00:02:55,587
S nadějí.

17
00:03:00,015 --> 00:03:02,422
V Římě je nový papež.

18
00:03:06,491 --> 00:03:08,794
Co to šeptáte, Pietro?

19
00:03:09,120 --> 00:03:11,352
V kolik hodin se otvírá hospoda?

20
00:03:11,725 --> 00:03:13,924
Nudíte se? Už?

21
00:03:16,976 --> 00:03:19,319
Ano. Ano,

22
00:03:19,544 --> 00:03:21,697
Řím je odsud daleko.

23
00:03:21,960 --> 00:03:24,359
Tak proč záleží Pietrovi a mně na tom,

........