1
00:00:00,250 --> 00:00:02,930
Po tomto jednání odjíždím do rudé zóny.

2
00:00:03,020 --> 00:00:05,630
Mám za to, že současné klima není nakloněno

3
00:00:05,660 --> 00:00:07,120
této návštěvě, pane premiére.

4
00:00:07,160 --> 00:00:08,900
Útěk před aktuálním klimatem

5
00:00:08,940 --> 00:00:10,060
nám nikdy nepomohl.

6
00:00:10,380 --> 00:00:12,420
Anno, ani nevíš, jak se mi ulevilo,

7
00:00:12,460 --> 00:00:15,870
když jsem slyšel, že jsi tam neuhořela zaživa.

8
00:00:15,900 --> 00:00:17,660
A vrátil se ti i miláček.

9
00:00:22,530 --> 00:00:24,890
Musíš říct, že ty drogy sehnala Georgia.

10
00:00:24,930 --> 00:00:25,890
To ani náhodou.

11
00:00:25,920 --> 00:00:28,480
Pokud se budeme držet plánu,
tohle se rychle přežene.

12
00:00:28,510 --> 00:00:29,940
Chcete, aby lhal parlamentu.

13
00:00:30,530 --> 00:00:31,660
To se jim vždy vymstí.

14
00:00:31,770 --> 00:00:34,590
Už jsi někdy viděl transformátor?
Nejsou zrovna malé.

15
00:00:34,690 --> 00:00:36,700
Dej mi levičácký pohled na Harryho Rowntreeho.

16
00:00:36,740 --> 00:00:39,300
Je to rváč a surovec,
ale jedná podle svých principů.

17
00:00:39,340 --> 00:00:43,440
A já mnohem víc věřím spravedlnosti lidí

18
00:00:43,480 --> 00:00:45,880
než blábolení lobbistů za diverzitu.

19
00:00:45,910 --> 00:00:49,120
Opravdu vám nedoporučuju jít ven,
nálada tam není dobrá.

20
00:00:49,150 --> 00:00:52,420
V této zemi podléhá spravedlnost právu.

21
00:00:52,790 --> 00:00:55,910
Šarlatánům,
kteří zkouší nabrat politické body

22
00:00:55,950 --> 00:00:58,650
na utrpení druhých, vzkazuji tohle.

23
00:00:58,690 --> 00:01:00,770
Odplata přijde.

24
00:01:02,030 --> 00:01:06,110
Slibuji vám, že znovu rozsvítíme světla!
........