1
00:02:06,871 --> 00:02:09,731
Panství 8-mého Prince

2
00:02:10,891 --> 00:02:14,191
Princezno,hrajete si s tou
soškou boha už několik dní.

3
00:02:14,291 --> 00:02:17,091
Teď je Princ vzhůru. Měla byste ji poslat

4
00:02:17,191 --> 00:02:18,641
a ukázat vaše dobré úmysly.

5
00:02:18,741 --> 00:02:24,591
Copak to nechápeš?
Právě teď je situace tak prekérní.

6
00:02:24,691 --> 00:02:28,741
Já nevím,co Qu Tan'er řekla Princi.

7
00:02:34,841 --> 00:02:37,601
Bratře Lian Chengu! Proč jsi přišel?

8
00:02:37,701 --> 00:02:41,041
Copak? Přišel jsem nevhod?

9
00:02:42,291 --> 00:02:46,191
Bratře Lian Chengu,už ses plně uzdravil?

10
00:02:56,061 --> 00:03:00,011
Tato soška byla pečlivě udělaná.

11
00:03:00,111 --> 00:03:02,361
Nefrit je ryzí a bílý.

12
00:03:02,461 --> 00:03:05,721
Vypadá to jako bůh,uctívaný
cizým kmenem na severu.

13
00:03:05,821 --> 00:03:09,221
Vaše Výsosti,aby se Princezna
modlila za vaši bezpečnost,

14
00:03:09,321 --> 00:03:13,971
požádala lidi, aby to hned stvořili. Ten
nefrit je Yangzhi,dovezený z Long-Liangské hory.

15
00:03:14,071 --> 00:03:17,221
Je vážně těžké mít jeden.
Přímou upřímností Princezny,

16
00:03:17,222 --> 00:03:20,871
ona dokonce požádala o vyřezání boha,
co žehná a udržuje dobré zdraví lidí.

17
00:03:20,872 --> 00:03:23,121
To všechno pro Prince.

18
00:03:23,221 --> 00:03:26,631
Bratře Lian Chengu, líbí se ti?

19
00:03:31,531 --> 00:03:33,641
Bratře Lian Chengu,
když jsi byl v bezvědomý,

20
00:03:33,741 --> 00:03:36,141
jen Princezna se o tebe starala.

21
00:03:36,241 --> 00:03:37,941
To ne,že by Yun'er nechtěla pomoct,

22
00:03:38,041 --> 00:03:42,291
to jen..že mě nenechali tě vidět.

23
00:03:42,391 --> 00:03:46,391
Bratře Lian Chengu,
nebudeš Yun'er vinit,že ne ?
........