1
00:01:11,487 --> 00:01:12,947
- Yoko.
- <i>Co se děje?</i>

2
00:01:12,989 --> 00:01:16,701
Jsem na odchodu.
Jennifer je venku a Emma spí.

3
00:01:16,742 --> 00:01:20,538
Než odjedu na letiště,
klíčky od domu nechám na vrátnici.

4
00:01:20,580 --> 00:01:21,998
- <i>Stalo se něco?</i>
- Ne, já...

5
00:01:22,039 --> 00:01:24,667
- <i>Co se děje?</i>
- Musím jít domů.

6
00:01:24,709 --> 00:01:29,380
Vím, že mám ještě smlouvu,
ale musím se vrátit k rodině.

7
00:01:29,422 --> 00:01:32,425
Nedokážu to vysvětlit.
Je to jako...

8
00:01:33,176 --> 00:01:35,136
Prostě musím zpátky do Států.

9
00:01:35,178 --> 00:01:37,555
<i>Měla jsi tu zůstat...</i>

10
00:01:37,680 --> 00:01:39,473
Yoko? Yoko?

11
00:01:41,350 --> 00:01:42,602
Yoko.

12
00:02:33,110 --> 00:02:34,237
Kde...?

13
00:02:34,278 --> 00:02:35,738
- Ahoj.
- Mami!

14
00:02:35,905 --> 00:02:37,782
- Jsem doma.
- Vítej.

15
00:02:37,907 --> 00:02:40,535
- Tak jsi to zvládla.
- Broučku.

16
00:02:40,576 --> 00:02:41,994
Vítej doma.

17
00:02:42,119 --> 00:02:44,872
Jsem tak ráda, že jsem zase doma.

18
00:02:44,997 --> 00:02:47,750
- Chyběla jsi mi.
- Ty mně taky.

19
00:02:55,883 --> 00:03:00,096
Zemře-li někdo silou velké zloby,
zrodí se kletba.

20
00:03:03,599 --> 00:03:07,937
Kletba zůstává na místě smrti
a nelze být potlačena.

21
00:03:11,649 --> 00:03:15,319
Jestli tě postihne,
nikdy tě nenechá odejít.

22
00:03:29,250 --> 00:03:31,085
........