1
00:00:22,458 --> 00:00:27,125
„POUZE JASNÝ DOKÁŽE VLÁDNOUT MOCÍ HŮLKY“
VELKÉ PROROCTVÍ 7:15

2
00:00:31,917 --> 00:00:33,667
NETFLIX UVÁDÍ

3
00:00:34,500 --> 00:00:36,708
PŮVODNÍ FILM NETFLIX

4
00:00:36,792 --> 00:00:39,583
{\an8}NA POČÁTKU STVOŘENÍ
SI VŠECHNY RASY BYLY ROVNY

5
00:00:39,708 --> 00:00:41,458
{\an8}ALE ELFOVÉ JSOU SI ROVNĚJŠÍ

6
00:00:41,583 --> 00:00:44,167
{\an8}ORKOVÉ ZA VÁS BOJOVALI...
KDO BOJUJE ZA NÁS?

7
00:00:48,500 --> 00:00:50,083
POZOR

8
00:00:54,667 --> 00:00:57,500
TEMNÝ PÁN

9
00:00:59,583 --> 00:01:02,708
BUĎ SVŮJ

10
00:01:08,417 --> 00:01:10,167
ODSTRAŇOVÁNÍ VÍL
DERATIZÁTOR

11
00:01:13,250 --> 00:01:16,875
JIRAK ŽIJE

12
00:01:22,833 --> 00:01:25,750
DRŽÍ VÁS NAHOŘE,
ABY NÁS UDRŽELI DOLE

13
00:01:27,542 --> 00:01:31,542
ŽÁDNÍ ORKOVÉ!

14
00:01:41,458 --> 00:01:44,208
ZAJIŠTĚNÍ KAUCE
MLUVÍME ORKŠTINOU

15
00:01:44,333 --> 00:01:48,333
TEMNÝ PÁN SE VRÁTÍ

16
00:01:52,250 --> 00:01:54,875
JIH
ELFSKÝ OKRSEK

17
00:01:59,875 --> 00:02:03,875
ŠTÍT SVĚTLA

18
00:02:08,250 --> 00:02:11,250
PROKLÍNÁM POLICAJTY!

19
00:02:21,667 --> 00:02:22,542
Zdravíčko.

20
00:02:38,208 --> 00:02:39,208
Warde!

21
00:02:40,667 --> 00:02:42,542
Červenou omáčku? Zelenou?

22
00:02:53,625 --> 00:02:54,500
Vzhůru, zlato?

23
00:02:55,458 --> 00:02:57,250
Je po poledni, musíš vstávat.

24
........