1
00:00:01,012 --> 00:00:03,055
<i>Viděli jste v předchozích dílech:</i>

2
00:00:03,139 --> 00:00:05,725
<i>Discovery </i>je teď jediná loď
ve Hvězdné flotile

3
00:00:05,808 --> 00:00:07,935
se skokovým pohonem na bázi spor.

4
00:00:10,563 --> 00:00:13,607
Aplikoval si směs DNA želvušky.

5
00:00:14,608 --> 00:00:16,902
- Tady. Jezte.
- Jak se jmenujete, vojáku?

6
00:00:16,986 --> 00:00:18,029
Poručík Ash Tyler.

7
00:00:19,280 --> 00:00:23,034
Vy byste vzal jídlo jediným dvěma lidem,
kteří stojí mezi vámi a smrtí?

8
00:00:23,576 --> 00:00:24,702
Rozhodně.

9
00:00:29,623 --> 00:00:31,292
Půjdeme teď ke stíhači?

10
00:00:32,418 --> 00:00:33,252
Ne!

11
00:00:37,256 --> 00:00:39,925
- Vstávej, vojáku. Vstávej.
- Brzdím vás, pane.

12
00:00:40,009 --> 00:00:41,135
Běžte.

13
00:02:17,106 --> 00:02:19,733
<i>Osobní deník,</i>
<i>specialista Michael Burnhamová.</i>

14
00:02:20,359 --> 00:02:22,027
<i>Hvězdné datum 2136,8.</i>

15
00:02:23,154 --> 00:02:25,072
<i>I když jsem se bála opaku,</i>

16
00:02:25,156 --> 00:02:28,117
<i>zdá se, že jsem si na </i>Discovery
<i>našla místo.</i>

17
00:02:28,242 --> 00:02:30,953
<i>Život na lodi se stal rutinou,</i>

18
00:02:31,036 --> 00:02:32,663
<i>jejíž součástí jsem i já.</i>

19
00:02:33,080 --> 00:02:34,415
<i>Našla jsem si přátele.</i>

20
00:02:34,707 --> 00:02:36,959
<i>Tedy alespoň jednoho.</i>

21
00:02:37,042 --> 00:02:39,253
<i>Práce mi přináší útěchu.</i>

22
00:02:39,837 --> 00:02:43,591
<i>Tato loď je nejdůležitější zbraní</i>
<i>v arzenálu Federace</i>

23
00:02:43,674 --> 00:02:45,718
<i>v naší válce s Klingony.</i>

24
........