1
00:00:00,080 --> 00:00:05,340
preložil koba
pre www.titulky.com

2
00:00:05,380 --> 00:00:07,520
<i>V minulých dieloch...</i>

3
00:00:07,520 --> 00:00:09,700
Ste tu, lebo
potrebujeme pomoc.

4
00:00:09,700 --> 00:00:14,180
Napíšte mená nejakých ľudí,
ktorí potvrdia vaše odpovede.

5
00:00:14,180 --> 00:00:15,490
To bude všetko.

6
00:00:15,490 --> 00:00:17,940
Bude sledovaná,
kým nenájdeme Rizzuta.

7
00:00:17,940 --> 00:00:19,930
Kde pracuješ? Ani neviem.

8
00:00:19,970 --> 00:00:22,380
Hneď musím hovoriť s Michalom.

9
00:00:24,024 --> 00:00:28,115
Nudná administratívna práca.
Neboj, na teba nemám.

10
00:00:28,110 --> 00:00:30,260
Drž si odstup.

11
00:00:30,260 --> 00:00:31,248
Zuzka.

12
00:00:31,240 --> 00:00:36,020
"Po skončení ukážky pre novinárov,
Letectvo previezlo trosky,"

13
00:00:36,020 --> 00:00:37,600
"z Fort Worthu... do Ohia,"

14
00:00:37,600 --> 00:00:38,740
Sú priamo tu.

15
00:00:38,740 --> 00:00:41,310
Ak vláda tají existenciu UFO,

16
00:00:41,320 --> 00:00:45,440
tak my dvaja sme v najlepšej
pozícii odhaliť pravdu.

17
00:00:45,440 --> 00:00:48,130
Pôjdeš do toho so mnou?

18
00:00:48,130 --> 00:00:55,260
Seriál je inšpirovaný
vyšetrovaním existencie UFO
Dr. Hynekom pre Americké letectvo.

19
00:00:55,260 --> 00:00:59,600
Zobrazený prípad vychádza
zo skutočných udalostí.

20
00:01:00,020 --> 00:01:02,060
Robíme chybu.

21
00:01:04,260 --> 00:01:07,560
Ani nevieme,
s kým sa máme stretnúť.

22
00:01:08,560 --> 00:01:11,240
Rozumiem dôvodom na opatrnosť.

23
........