1
00:02:05,525 --> 00:02:12,170
ZBOHOM NEMECKO

2
00:02:13,266 --> 00:02:15,473
Toto je skutočný príbeh.

3
00:02:15,568 --> 00:02:19,209
A čo nie je úplne pravda,
je aj tak správne.

4
00:02:23,843 --> 00:02:26,119
Čo znamená "neschválené"?

5
00:02:26,212 --> 00:02:30,683
- To znamená neschválené, pán Bermann.
- Som Žid. Všetci Židia dostanú licenciu.

6
00:02:30,783 --> 00:02:34,356
Vo vašom prípade sú nejaké nezrovnalosti.

7
00:02:34,454 --> 00:02:37,196
Nezrovnalosti? V zbernom tábore som
bol vždy načas.

8
00:02:38,458 --> 00:02:42,770
Nemôžem vám to prezradiť.
Čoskoro vás budú vypočúvať.

9
00:02:42,862 --> 00:02:46,309
- Vypočúvať
- Vaša zložka je na KSZ.

10
00:02:47,433 --> 00:02:50,141
- A to je čo?
- Kontrašpionážny zbor.

11
00:02:51,204 --> 00:02:53,616
Spravodajské oddelenie armády.

12
00:02:55,175 --> 00:02:58,156
- Veľmi povzbudzujúce.
- Čoskoro sa vám ozvú.

13
00:02:59,113 --> 00:03:00,113
Želám vám pekný deň, pán Bermann.

14
00:03:00,213 --> 00:03:01,283
To áno.

15
00:03:01,381 --> 00:03:02,587
Je to v riti!

16
00:04:01,975 --> 00:04:03,613
Motek!

17
00:04:03,710 --> 00:04:05,553
To neprečíta žiadny pes!

18
00:04:06,012 --> 00:04:07,582
Tak poď.

19
00:04:08,348 --> 00:04:10,851
Kde si nechal Mariana?

20
00:04:14,787 --> 00:04:19,566
1946, FRANKFURT NAD MOHANOM
Tábor pre vysídlencov

21
00:04:20,727 --> 00:04:22,365
- Dobrý deň.
- Dobrý deň.

22
00:04:23,863 --> 00:04:25,501
Dobrý deň.

23
00:04:25,598 --> 00:04:27,544
Dobrý deň.
........