1
00:00:38,510 --> 00:00:41,390
Redding, Kalifornie

2
00:00:41,470 --> 00:00:45,680
<i>Základno, tady Redding 5,</i>
<i>blížíme se k lesnímu požáru u silnice 16.</i>

3
00:00:45,770 --> 00:00:47,600
<i>Oheň se dost rozšířil,</i>

4
00:00:47,680 --> 00:00:50,440
<i>jsou tu auta uvízlá v koloně.</i>
<i>Blokují vjezd zásahovým vozidlům,</i>

5
00:00:50,520 --> 00:00:52,610
<i>takže na levou stranu pošleme skokany.</i>

6
00:00:54,480 --> 00:00:56,820
<i>Blížíme se k dopadišti, teď.</i>

7
00:00:57,570 --> 00:00:58,860
HRÁTKY S OHNĚM

8
00:00:59,530 --> 00:01:02,030
Je to zlý, zlato. Nevím, kdy...

9
00:01:02,120 --> 00:01:03,700
Jsme tu v pasti. Nemůžeme se hnout.

10
00:01:03,780 --> 00:01:04,870
Co uděláme?

11
00:01:04,950 --> 00:01:06,240
Teď už nám pomůže jen zázrak.

12
00:01:12,040 --> 00:01:13,040
-Kde?
-Podívejte!

13
00:01:23,640 --> 00:01:25,140
Kde je můj reddingský sbor?

14
00:01:25,220 --> 00:01:26,390
Všude!

15
00:01:27,350 --> 00:01:29,890
Silnice je zajištěná na míle daleko.
Potřebujeme záchranné týmy tady.

16
00:01:29,980 --> 00:01:32,900
Teď ale musíme udržet plameny,
aby se nerozšířily k těm autům.

17
00:01:32,980 --> 00:01:35,400
Týme 1, vyčistěte pruh lesa
ve svahu a připravte podpal.

18
00:01:35,480 --> 00:01:36,860
Ano, pane!

19
00:01:36,940 --> 00:01:39,440
Týme 2, držte se u mě.

20
00:01:39,530 --> 00:01:41,650
To my moc rádi, Supe.

21
00:01:41,740 --> 00:01:44,240
Velitel operace
Pouštní bouře Schwarzkopf řekl:

22
00:01:44,320 --> 00:01:46,870
„Když ten žár nedokážete vydržet,
kliďte se z kuchyně!“

23
00:01:46,950 --> 00:01:48,410
Vůbec se k ní nepřibližujte.

........