1
00:00:06,006 --> 00:00:07,591
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:07,841 --> 00:00:11,553
<i>Stovka lidí různého věku a původu,</i>

3
00:00:11,637 --> 00:00:14,473
<i>představující průřez</i>
<i>americkou společností,</i>

4
00:00:15,390 --> 00:00:18,268
<i>byla pozvána k účasti</i>
<i>na jedinečném experimentu.</i>

5
00:00:19,019 --> 00:00:21,313
<i>Vydali se do...</i>

6
00:00:21,605 --> 00:00:22,439
<i>našich rukou.</i>

7
00:00:23,065 --> 00:00:26,151
<i>Jsme tři zvědavci</i>
<i>hledající odpovědi na otázky,</i>

8
00:00:26,276 --> 00:00:28,695
<i>které si o lidském chování</i>
<i>klademe všichni.</i>

9
00:00:28,946 --> 00:00:31,823
Provedeme experiment
vyžadující trošičku mučení.

10
00:00:33,408 --> 00:00:37,120
<i>Budou se účastnit řady vědeckých studií,</i>

11
00:00:37,204 --> 00:00:40,874
<i>s jejichž pomocí chceme zjistit,</i>
<i>co nás motivuje.</i>

12
00:00:40,958 --> 00:00:41,917
Přidejte trochu.

13
00:00:43,126 --> 00:00:46,505
<i>Odpovíme na vše,</i>
<i>co jste kdy o lidech chtěli vědět.</i>

14
00:00:46,672 --> 00:00:48,215
Dejte nám vzorek spermatu.

15
00:00:49,550 --> 00:00:51,510
- Všichni jsme zaujatí.
- Lidi jsou zlí.

16
00:00:51,843 --> 00:00:52,678
Ne.

17
00:00:52,761 --> 00:00:55,514
- Určitě zepředu dozadu.
- Proč to preferujete?

18
00:00:55,597 --> 00:00:58,100
Abych si nezašpinila hřiště.

19
00:00:59,560 --> 00:01:02,020
<i>Nobelovko, jdeme si pro tebe!</i>

20
00:01:04,022 --> 00:01:05,774
<i>Sledujete </i>100 lidí.

21
00:01:07,317 --> 00:01:09,361
Vítejte, 100 lidí!

22
00:01:13,198 --> 00:01:14,825
Mám pro vás otázku.

23
00:01:15,701 --> 00:01:18,537
Jste připraveni se dnes bavit?
........