1
00:00:01,149 --> 00:00:02,654
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:02,698 --> 00:00:05,005
Rezonance mozku odhalila smrštění

3
00:00:05,135 --> 00:00:07,355
v centru paměti, které
se nachází v mozku.

4
00:00:07,485 --> 00:00:10,880
To nejspíše způsobuje
Alzheimerova choroba.

5
00:00:10,923 --> 00:00:12,142
Má matka na mě spoléhá.

6
00:00:12,273 --> 00:00:14,144
Jsem jediný, kdo se o ni může postarat.

7
00:00:14,275 --> 00:00:16,364
Takhle už to funguje dlouhou dobu.

8
00:00:16,394 --> 00:00:18,130
Pokud se o ni nepostarám já,
tak kdo?

9
00:00:18,161 --> 00:00:21,673
Je zvláštní, že mě ty špatný
zprávy tak nějak...

10
00:00:21,717 --> 00:00:23,240
Osvobodily.

11
00:00:23,284 --> 00:00:25,112
Užívat si dne a tak.

12
00:00:25,155 --> 00:00:28,680
Nezačni se ke mně chovat
nějak jinak, ano?

13
00:00:28,811 --> 00:00:31,074
Potřebuju zábavu.
Potřebuju smích.

14
00:00:31,205 --> 00:00:33,120
Potřebuju tuhle část tebe.

15
00:00:34,164 --> 00:00:37,907
A taky chci jet do New Yorku
na premiéru tvýho filmu.

16
00:00:38,038 --> 00:00:40,040
Dobře.

17
00:01:05,600 --> 00:01:09,000
<i><b>přeložil Ciro7a
Edna.cz/This-Is-Us</b></i>

18
00:01:11,419 --> 00:01:13,943
Říkal Randall, o čem chce s vámi mluvit?

19
00:01:13,986 --> 00:01:15,988
Nemám tušení. Vůbec.

20
00:01:16,119 --> 00:01:18,600
Řekl jsem mu, že se uvidíme
v New Yorku na premiéře.

21
00:01:18,630 --> 00:01:20,602
Tam si promluvíme
a pak mi řekl "Rudý kód."

22
00:01:20,732 --> 00:01:23,126
Posledně, co vyhlásil Rudý kód,
tak se chtěl zeptat,

23
........