1
00:00:00,301 --> 00:00:03,371
<i>Ja, Aaron Wallace,</i>

2
00:00:03,371 --> 00:00:05,039
<i>som vo väzbe štátu New York,</i>

3
00:00:05,039 --> 00:00:06,999
<i>odpykávam si trest na doživotie
za niečo, čo som neurobil.</i>

4
00:00:06,999 --> 00:00:08,710
<i>Byť väzenským koncipientom,
zastupujúcim spoluväzňov,</i>

5
00:00:08,710 --> 00:00:10,653
<i>to je moja jediná komodita.</i>

6
00:00:11,053 --> 00:00:13,180
<i>Byť právnikom a dokázať moju nevinu ...</i>

7
00:00:13,180 --> 00:00:16,141
<i> takto sa odtiaľto plánujem dostať. </i>

8
00:00:16,141 --> 00:00:17,559
Dúfal som, že by si mohla niečo pre mňa urobiť.

9
00:00:17,559 --> 00:00:18,936
Si jediná, komu môžem veriť.

10
00:00:18,936 --> 00:00:20,145
- O čo tu ide?
- Povedal som ti,

11
00:00:20,145 --> 00:00:21,480
je lepšie, keď to nevieš.

12
00:00:26,652 --> 00:00:28,862
- Čo potrebujete?
- Môj policajný spis.

13
00:00:28,862 --> 00:00:30,781
Zažalujem newyorskú políciu,
aby mi ho vydali.

14
00:00:30,781 --> 00:00:32,741
Nevidím žiadny dôvod na
poskytnutie prístupu k dokumentom.

15
00:00:34,368 --> 00:00:35,911
Polícia odmietla dať pánovi Wallacemu

16
00:00:35,911 --> 00:00:37,329
záznamy z jeho prípadu.

17
00:00:37,329 --> 00:00:38,747
<i>Boja sa.</i>

18
00:00:38,747 --> 00:00:39,831
Ako teda vybojujete svoj prípad?

19
00:00:39,831 --> 00:00:41,041
Nájdem iný spôsob.

20
00:00:42,959 --> 00:00:45,959
<font color=#00ffff>Preklad: dusanho</font>

21
00:00:47,965 --> 00:00:52,719
<i> Samozrejme, je to o sebaúcte a nádeji<i/>

22
00:00:52,719 --> 00:00:56,723
<i> a uvedomení si, že sa toho
deje viac, okrem vás.<i/>

23
00:00:56,723 --> 00:00:59,643
<i> Ale čo som sa naučil najviac
počas môjho pobytu tu, </i>

........