1
00:00:05,083 --> 00:00:07,778
Pociťujete nejaké zmeny
po tej streľbe?

2
00:00:07,803 --> 00:00:10,284
Keď si dávam tričko, najprv
si musím dávať ľavý rukáv.

3
00:00:10,309 --> 00:00:12,051
Okrem toho všetko v pohode.

4
00:00:12,076 --> 00:00:14,878
A čo pohyb? Nejaká stuhlosť?

5
00:00:14,903 --> 00:00:17,770
Nič, čo by mi vadilo
vykonávať moju prácu.

6
00:00:18,575 --> 00:00:22,285
Pociťujete nejaké
psychologické zmeny?

7
00:00:23,042 --> 00:00:24,122
Nie.

8
00:00:24,147 --> 00:00:26,057
Úzkosť, výkyvy nálad,
podráždenosť?

9
00:00:26,082 --> 00:00:29,715
Takéto zranenia sa vracajú do normálu
obvykle o šesť týždňov neskôr.

10
00:00:30,183 --> 00:00:33,465
Doktor, táto návšteva ma začína
trochu vytáčať.

11
00:00:34,026 --> 00:00:36,000
Taký je protokol, Detektív.

12
00:00:36,025 --> 00:00:37,618
Mali by ste na to byť zvyknutí.

13
00:00:37,643 --> 00:00:39,517
Čítal som vaše
zdravotné záznamy.

14
00:00:39,542 --> 00:00:41,314
Máte toho za sebou sakra dosť.

15
00:00:41,339 --> 00:00:43,509
Šesť zlomených prstov,
zlomené zápästie,

16
00:00:43,533 --> 00:00:44,843
päť zlomených rebier,

17
00:00:44,867 --> 00:00:47,579
pomliaždená lebka,
cez 100 stehov.

18
00:00:47,603 --> 00:00:50,082
A nie je to prvýkrát,
čo vás postrelili.

19
00:00:50,106 --> 00:00:53,042
Chicago Med je pre vás
ako druhý domov.

20
00:00:54,197 --> 00:00:56,454
Pozrite, doktor, neviem,
čo vám na to mám povedať.

21
00:00:56,479 --> 00:00:58,540
Vravel som vám, že sa cítim silný
a v pohode.

22
00:00:58,565 --> 00:01:00,387
........