1
00:00:10,097 --> 00:00:12,273
? Lay that pistol down, babe ?

2
00:00:12,316 --> 00:00:14,492
? Lay that pistol down ?

3
00:00:14,536 --> 00:00:16,755
? Pistol Packin' Mama… ?

4
00:00:16,799 --> 00:00:20,020
Aceton, který vlévám
do této skleněné tobolky,

5
00:00:20,063 --> 00:00:23,675
je klíčem k mému designu,
organizované do tří kroků,

6
00:00:23,719 --> 00:00:25,199
chemicko-mechanické řetězové reakce.

7
00:00:25,242 --> 00:00:28,158
Díky tomu jsme se svými kolegy dokázali

8
00:00:28,202 --> 00:00:31,379
k dosažení hodinového zpoždění
mezi rozmístěním užitečného zatížení

9
00:00:31,422 --> 00:00:35,209
a odpálení kolíku, jak jste požadovali.

10
00:00:35,252 --> 00:00:38,081
A co selhání, které
jste zmínil ve Vaší zprávě?

11
00:00:38,125 --> 00:00:40,170
Snížili jsme

12
00:00:40,214 --> 00:00:42,129
poruchovost pojistky

13
00:00:42,172 --> 00:00:44,914
- přibližně o deset procent.
- Perfektní.

14
00:00:44,957 --> 00:00:47,482
Je tu automobilová továrna, kterou
můžeme převést, abychom to uvedli

15
00:00:47,525 --> 00:00:49,397
do výroby ihned.

16
00:00:49,440 --> 00:00:50,659
Výborná práce doktore Tutelmane.

17
00:00:56,143 --> 00:00:57,709
Pánové.

18
00:00:57,753 --> 00:01:00,408
Hej, proč ten protažený obličej?

19
00:01:00,451 --> 00:01:02,192
Víte, nápady jako ty Vaše

20
00:01:02,236 --> 00:01:03,498
nám pomohou vyhrát válku.

21
00:01:03,541 --> 00:01:05,935
Přemýšlel jste někdy
o tom, co to bude stát?

22
00:01:05,978 --> 00:01:07,589
Nestal jsem se vědcem,

23
00:01:07,632 --> 00:01:10,548
abych si vysnil chytré
způsoby, jak zabíjet lidi. A Vy?

........