1
00:00:01,250 --> 00:00:04,250
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:05,250 --> 00:00:08,170
<i>Říkají mu cestovatel, al-Musafir.</i>

3
00:00:08,330 --> 00:00:10,490
Pan Duchamps? Jsem George Barakat.

4
00:00:10,570 --> 00:00:12,370
<i>Seslal vám ho Bůh.</i>

5
00:00:12,450 --> 00:00:15,650
<i>Právě on vás krůček po krůčku
dovede na cestu Boží...</i>

6
00:00:16,650 --> 00:00:18,490
<i>Zajímala jste se o tu starou střelnici?</i>

7
00:00:18,610 --> 00:00:19,450
Vem to.

8
00:00:19,530 --> 00:00:21,770
<i>Před pár týdny jsem tam zastavil auto.</i>

9
00:00:22,210 --> 00:00:25,010
<i>Bratři Jakob a Emil Johannisonovi.</i>

10
00:00:25,490 --> 00:00:26,610
Něco od Ibbeho.

11
00:00:27,450 --> 00:00:28,610
To jsou letenky.

12
00:00:28,690 --> 00:00:31,370
<i>Utekla do Sýrie
a vzala s sebou i svou sestru.</i>

13
00:00:31,450 --> 00:00:37,570
Společně poletíme do Istanbulu
a vyzvedneme je.

14
00:00:40,010 --> 00:00:42,530
Musím to říct Omarovi. Zabil jsem Ahmeda.

15
00:00:42,610 --> 00:00:43,610
To já!

16
00:00:43,690 --> 00:00:44,970
Já jsem ho zabila.

17
00:00:46,130 --> 00:00:47,210
<i>Jsi pro mě mrtvá.</i>

18
00:00:47,970 --> 00:00:49,530
<i>Nevrátím se.</i>

19
00:00:51,610 --> 00:00:53,370
<i>Až se rozsvítí světlo nad obchodem,</i>

20
00:00:53,450 --> 00:00:56,090
<i>vyzvedne vás další ráno auto.</i>

21
00:00:57,010 --> 00:00:58,930
Jedeme domů.

22
00:00:59,450 --> 00:01:01,090
- Nehýbat. Ukažte ruce!
- Sulle?

23
00:01:01,170 --> 00:01:03,050
- Lisho?
- Ne!

24
00:01:03,130 --> 00:01:04,170
- Ven!
........