1
00:00:07,048 --> 00:00:09,007
Jo, slyším, jak brečí.

2
00:00:10,008 --> 00:00:14,053
Zkus jí trochu zazpívat, jak to
dělám já. To ji obvykle uklidní.

3
00:00:14,887 --> 00:00:18,765
Zabralo to?
No vida.

4
00:00:18,848 --> 00:00:24,435
Zlato, musím končit.
Dej jí za mě pusu, ano?

5
00:00:24,519 --> 00:00:26,145
Dobře, ahoj.

6
00:00:32,692 --> 00:00:36,361
Zdravím. Kampak máš namířeno?

7
00:00:36,987 --> 00:00:39,697
Copak tu děláš tak sám?

8
00:00:41,240 --> 00:00:43,785
Co tví rodiče?
Vědí, že jsi tady?

9
00:00:46,244 --> 00:00:49,081
- Ne, pane.
- Jak se jmenuješ, synu?

10
00:00:50,247 --> 00:00:51,748
Teddy.

11
00:00:54,292 --> 00:00:56,544
Proč si nenastoupíš, Teddy?

12
00:01:06,968 --> 00:01:09,637
Takže ty utíkáš z domu?

13
00:01:10,763 --> 00:01:12,390
Ano.

14
00:01:13,265 --> 00:01:15,940
Ve tvém věku jsem
také párkrát utekl.

15
00:01:15,975 --> 00:01:19,311
Ale vsadím se,
že se o tebe bojí a hledají tě.

16
00:01:21,230 --> 00:01:25,108
A víš ty co?
Nezáleží na tom, co se stalo.

17
00:01:25,191 --> 00:01:28,735
Jsem si jistý, že
jakmile tě uvidí...

18
00:01:34,156 --> 00:01:36,158
Bože můj!

19
00:01:37,242 --> 00:01:38,827
Kdybych ho neviděl
na vlastní oči,

20
00:01:38,862 --> 00:01:40,658
nevěřil bych,
že jsem jednoho chytili.

21
00:01:40,692 --> 00:01:42,887
Vždy jsem si myslel,
že to byli blázni.

22
00:01:42,922 --> 00:01:45,081
Lidé,
kteří vyprávěli takové příběhy.
........