1
00:00:02,260 --> 00:00:03,929
<i>V minulých dílech</i>

2
00:00:03,970 --> 00:00:05,722
Co mi můžete říct
o kortexifanu?

3
00:00:05,847 --> 00:00:07,432
Působil na vnímání.

4
00:00:08,475 --> 00:00:11,269
<i>Ze všech dětí, které jsme
s Walterem připravili,</i>

5
00:00:11,311 --> 00:00:13,980
<i>jsi byla ty ta nejsilnější.
Přichází bouře.</i>

6
00:00:14,064 --> 00:00:17,192
A obávám se, že až se přežene,
zbyde z našeho světa jen velmi málo.

7
00:00:17,192 --> 00:00:19,319
William Bell mi řekl,
že se muž s tímto znamením,

8
00:00:19,319 --> 00:00:24,741
Newton, se pokusí otevřít průchod
z našeho světa na druhou stranu.

9
00:00:24,824 --> 00:00:29,329
Doktor Bell se obával, že pokud by
se dveře mezi dvěma vesmíry otevřely,

10
00:00:29,996 --> 00:00:32,249
pouze jeden svět by
mohl být zachován.

11
00:00:49,558 --> 00:00:51,518
Myslela jsem,
že jsi byl na odchodu.

12
00:00:51,601 --> 00:00:54,563
Obávám se, že ne.
Asi tu zase zůstanu déle.

13
00:00:55,522 --> 00:00:58,066
Počkej chvíli. To je...

14
00:00:58,149 --> 00:00:59,901
to je opravdová káva?

15
00:00:59,985 --> 00:01:03,864
- Kde jsi ji vzal?
- Nevím. Mám své zdroje.

16
00:01:04,030 --> 00:01:06,950
Mám sestřenici na Havaji,
má tam tajné zásoby.

17
00:01:07,033 --> 00:01:09,160
Posílá mi trochu každý...

18
00:01:12,330 --> 00:01:14,207
Začíná se to zhoršovat.

19
00:01:14,291 --> 00:01:17,419
- Kolik to bylo, šest včera?
- Jo, ale já jsem z Kalifornie,

20
00:01:17,460 --> 00:01:19,129
takže jsem na to zvyklá, víš?

21
00:01:19,170 --> 00:01:22,883
Ale tohle je New York.
Nemyslíš si, že je to trochu divné?

22
00:01:26,720 --> 00:01:30,015
........