1
00:00:06,256 --> 00:00:08,800
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:29,821 --> 00:00:31,240
Už se ozval Ristridin?

3
00:00:31,990 --> 00:00:33,367
Ještě ne, Vaše Výsosti.

4
00:00:37,120 --> 00:00:38,664
Neměla bych odjíždět.

5
00:00:39,456 --> 00:00:41,833
Král Favian trvá na setkání.

6
00:00:43,043 --> 00:00:44,920
Myslím, že nemáte na výběr.

7
00:01:07,150 --> 00:01:09,486
Nedovedu si představit vaši ztrátu.

8
00:01:09,903 --> 00:01:11,863
Víte, že můj syn je nevinný.

9
00:01:12,531 --> 00:01:13,448
Co vím

10
00:01:13,949 --> 00:01:17,244
a podle čeho mohu jednat,
jsou dvě rozdílné věci.

11
00:01:18,078 --> 00:01:20,205
Ale i když budu pryč, ochráním vás.

12
00:01:24,668 --> 00:01:26,503
Myslíte, že potřebuju ochránit?

13
00:01:28,046 --> 00:01:31,675
V temnotě, která přichází,
stěží ochráníte sami sebe.

14
00:01:32,175 --> 00:01:33,635
Koruna Dagonautu…

15
00:01:33,719 --> 00:01:35,137
Neznamená vůbec nic.

16
00:01:35,971 --> 00:01:38,015
Vaše moc neznamená vůbec nic.

17
00:01:38,974 --> 00:01:41,768
Existují síly, kterým nemůžete rozumět…

18
00:01:42,686 --> 00:01:44,229
natož je kontrolovat.

19
00:01:45,439 --> 00:01:46,982
A vaším jediným úkolem je…

20
00:01:47,858 --> 00:01:50,360
nestát nám, jež jim rozumíme, v cestě.

21
00:01:55,782 --> 00:02:01,413
VELKÉ HORY

22
00:02:10,213 --> 00:02:11,423
Šedí jezdci,

23
00:02:11,506 --> 00:02:12,424
Rudí jezdci,

24
00:02:12,883 --> 00:02:14,176
většina tvých přátel.

25
00:02:14,968 --> 00:02:16,386
........