1
00:00:00,993 --> 00:00:02,615
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:02,617 --> 00:00:04,977
Na tu studii se nezapíšu, Randalle.

3
00:00:04,979 --> 00:00:07,673
A opravdu nechci slyšet,
co si o tom oba myslíte,

4
00:00:07,675 --> 00:00:10,075
protože jsem se rozhodla sama za sebe.

5
00:00:10,077 --> 00:00:12,110
Mohlo jí to zachránit život.

6
00:00:12,112 --> 00:00:15,398
Nepřemýšlel jsi někdy nad tím,
jaký by to bylo, kdyby táta neumřel?

7
00:00:15,400 --> 00:00:18,416
Ne, Randalle, nepřemýšlel.
A ty?

8
00:00:18,418 --> 00:00:21,184
Tati, jestli se vrátíš do toho baráku,
tak mi dopomáhej Bůh,

9
00:00:21,186 --> 00:00:23,487
osobně půjdu hlavníma dveřma
a dojdu si pro tebe!

10
00:00:23,489 --> 00:00:24,588
Táta, podívej!

11
00:00:26,559 --> 00:00:29,059
Každičkej den.

12
00:00:37,002 --> 00:00:39,445
Od té doby, co jsem se zeptal bratra,

13
00:00:39,447 --> 00:00:42,373
tak na to nemůžu přestat myslet.

14
00:00:42,375 --> 00:00:46,810
Jak by vypadal můj život,
kdyby táta neumřel.

15
00:00:49,249 --> 00:00:52,182
Co si myslíte, že by bylo jiné?

16
00:00:57,945 --> 00:01:00,945
<i><b>přeložil Ciro7a
Edna.cz/This-Is-Us</b></i>

17
00:01:06,632 --> 00:01:09,165
Všechno prostě...

18
00:01:09,167 --> 00:01:11,834
Shořelo?

19
00:01:11,836 --> 00:01:13,836
Jo.

20
00:01:13,838 --> 00:01:15,972
Máš štěstí, že jsi tam nebyl.

21
00:01:15,974 --> 00:01:17,874
Tak jo.

22
00:01:17,876 --> 00:01:19,476
Tady máte.

23
00:01:19,478 --> 00:01:21,578
- Díky
- Mám vody na rozdávání.

........