1
00:00:00,700 --> 00:00:05,860
preložil koba
pre www.titulky.com

2
00:00:06,100 --> 00:00:08,500
<i>V minulých dieloch...</i>

3
00:00:08,500 --> 00:00:11,790
Môžem ti položiť osobnú otázku?

4
00:00:12,460 --> 00:00:14,790
V žiadnom prípade.

5
00:00:17,260 --> 00:00:20,160
Celý čas si nás všetkých klamala.

6
00:00:20,160 --> 00:00:21,700
Pracujete pre Rusov.

7
00:00:21,700 --> 00:00:23,160
Vezmem to na seba.

8
00:00:23,160 --> 00:00:25,560
Aj tak ma
obvinia z napomáhania.

9
00:00:25,560 --> 00:00:28,940
Moja kariéra...
všetko je preč.

10
00:00:29,160 --> 00:00:30,400
Prepáč mi.

11
00:00:31,240 --> 00:00:33,460
Tvoj inštinkt nesklamal.

12
00:00:33,520 --> 00:00:35,800
Čo urobíme s Quinnom?

13
00:00:35,800 --> 00:00:38,000
Toto ešte neskončilo.

14
00:00:38,800 --> 00:00:40,600
Zvládneme to, doktor.

15
00:00:40,600 --> 00:00:42,660
Ak budeme držať spolu.

16
00:00:42,660 --> 00:00:50,480
preložil koba
pre www.titulky.com

17
00:01:00,620 --> 00:01:07,760
Seriál je inšpirovaný
vyšetrovaním existencie UFO
Dr. Hynekom pre Americké letectvo.

18
00:01:07,760 --> 00:01:12,560
Zobrazený prípad vychádza
zo skutočných udalostí.

19
00:01:14,520 --> 00:01:17,900
BRITSKÁ KOLUMBIA, KANADA

20
00:01:17,900 --> 00:01:20,780
časovanie na verziu WEBRip: koba

21
00:01:20,800 --> 00:01:25,300
Lietadlo zo smeru 210
vo výške 3 900 m,

22
00:01:25,300 --> 00:01:28,900
tu je kanadské
centrum letovej prevádzky.

23
00:01:29,220 --> 00:01:34,840
Ste v kanadskom vzdušnom priestore.
........