1
00:00:06,006 --> 00:00:08,884
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:10,385 --> 00:00:12,429
<i>Minule jste viděli…</i>

3
00:00:12,513 --> 00:00:15,140
Proto jsi nahradila RiRi,
ať můžeš zazářit.

4
00:00:15,557 --> 00:00:17,267
Nestyď se, že něco chceš.

5
00:00:17,351 --> 00:00:20,604
Lidi tě vždycky budou nutit,
aby ses cítila provinile.

6
00:00:21,104 --> 00:00:22,856
<i>Pro jednou mi řekni pravdu.</i>

7
00:00:22,940 --> 00:00:24,566
<i>Addy, byla jsi včera s ní?</i>

8
00:00:24,650 --> 00:00:26,652
Teď jde o regionálky, ne o tebe.

9
00:00:26,735 --> 00:00:30,614
Jde o tebe, protože se usmíváš,
ale pak mi vrazíš kudlu do srdce.

10
00:00:30,697 --> 00:00:32,032
Jsi věčně nespokojená.

11
00:00:32,115 --> 00:00:34,034
- Co na ní vidíš?
- Není jako ty.

12
00:00:36,495 --> 00:00:39,540
Jestli ti na mně záleží,
poslechneš mě a odejdeš.

13
00:00:39,623 --> 00:00:40,791
Jako my všichni.

14
00:00:40,874 --> 00:00:41,875
Dej si pohov!

15
00:00:41,959 --> 00:00:43,210
<i>Vidíš mě vůbec?</i>

16
00:00:43,585 --> 00:00:44,878
Jsem vůbec tady?

17
00:00:44,962 --> 00:00:47,798
<i>Tady jde o můj život.</i>

18
00:00:47,881 --> 00:00:49,049
<i>Můj život jsi ty.</i>

19
00:00:54,972 --> 00:00:56,431
<i>Je to zlý, Addy.</i>

20
00:01:11,113 --> 00:01:13,574
<i>Dřív jsem nikomu nic nedala.</i>

21
00:01:14,783 --> 00:01:15,784
<i>Ne takhle.</i>

22
00:01:17,411 --> 00:01:19,580
<i>Nic jsem pro nikoho neznamenala.</i>

23
00:01:21,373 --> 00:01:22,583
<i>Ne takhle.</i>

24
00:01:25,377 --> 00:01:27,629
<i>Dřív jsem nebyla.</i>
........